Reglement for digitale arbeidsverktøy og annen utgiftsdekning

§ 1 Dekning av telefonabonnement 

Ordfører og varaordfører tilstås kommunalt telefonabonnement begrenset til en datapakke på 50 gigabit. Telefonabonnement er avstengt for sms-innholdstjenester, teletorg og er begrenset med datakontroll utland. Ordfører tilstås i tillegg tjenestetelefon. 

§ 2 Annen utgiftsdekning for ordfører 

Følgende betales for ordfører:

  • avisabonnement
  • abonnement på ukeavisa Kommunal Rapport 

Ordfører tilstås et VISA-kort med kredittgrense. Kortet benyttes ved reisevirksomhet og ved representasjon. 

§ 3 Digitale arbeidsverktøy (nettbrett og PC) 

Faste medlemmer av kommunestyret, hovedutvalg, eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse, klageutvalget og kontrollutvalget får låne nettbrett som digitalt arbeidsverktøy. Bærbar PC kan som erstatning for nettbrett tilbys som digitalt arbeidsverktøy. Folkevalgte med 25 % fast godtgjøring eller mer får i tillegg tilbud om å låne bærbar PC. 

Ved utløpet av valgperioden skal utstyret leveres tilbake. Ved innvilget fritak eller permisjon utover tre måneder skal digitale arbeidsverktøy leveres tilbake til politisk sekretariat. Utstyr som ikke leveres tilbake vil bli krevd erstattet.