Nærutvalgets samarbeidsavtale

Erfaringer har vist at nærutvalgene har engasjert seg i mange ulike saker og at arbeidet har tatt mer tid enn forventet. For å gjøre arbeidet i nærutvalget mer overkommelig og forutsigbart for medlemmene skal det lages en årlig samarbeidsavtale.

I avtalen skal det stå hvilke saker nærutvalget prioriterer for året, og hvem som skal gjøre hva i forhold til de sakene. Det er dere som innbyggerne i nærutvalget som bestemmer hvilke saker som skal prioriteres.

Sakene som velges skal være saker av betydning for lokalmiljøet (ikke personlige saker) og velges basert på;

  • den kunnskapen om muligheter, utfordringer og behov dere har fått gjennom den årlige innbyggerdialogen og innmeldte saker fra innbyggere
  • oversikt over de største planprosessene som kommunen skal gjennomføre i løpet av året

Det å prioritere saker skal hjelpe nærutvalgene med å lykkes. Det gjør nærutvalget tydeligere overfor lokalmiljøet, politikere og kommunens administrasjon om hvilke saker som dere ser som spesielt viktige i deres lokalmiljø.

Lokal koordinator bistår nærutvalget med å gjøre kommunestyret og kommunens administrative ledelse kjent med nærutvalgets prioriterte saker.

Det vil sikkert komme inn saker til nærutvalget gjennom året. Hvis disse ikke er de prioriterte sakene gjennom samarbeidsavtale så hjelper lokal koordinator dere å videreformidle saken til andre i kommunen.