Opplæringsvideoer for nærutvalgene

I videoene under har vi samlet nyttig informasjon og opplæring til deg som deltaker i nærutvalg; enten som innbygger eller politiker.

Velkommen til nærutvalget

Drammen har 10 nærutvalg, en i hver kommunedel, og nå ønsker vi både nye og gamle medlemmer velkommen.

Nærutvalgets viktigste oppgaver

Nærutvalget har et eget reglement som er vedtatt av kommunestyret. I reglementet står nærutvalgets viktigste oppgaver beskrevet og i denne videoen kan du få høre litt mer om dem.

Ulike roller i nærutvalget

Et nærutvalg består både av innbyggere og politikere. I tillegg følges nærutvalget opp av en lokal koordinator, ansatt i kommunen. I denne videoen kan du høre litt mer om de ulike rollene.

Innbyggerdialog

En av nærutvalgets oppgaver er å sørge for involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det finnes mange ulike måter å involvere innbyggere på, og det finnes også noen gode råd for å lykkes med dette.

Gjestebud

Leder av nærutvalget for kommunedel 7 deler erfaringer med medvirkningsmetoden gjestebud. Flere eksempler fra nærutvalgene selv kommer.