Opplæring av valgfunksjonærer

Takk for at du vil jobbe som valgfunksjonær 13. september!

Opplæring for valgdagen er tredelt:

  1. Selvstudium av opplæringsheftet (obligatorisk)
  2. Opplæring i Mjøndalen (frivillig)
  3. Kunnskapstest (obligatorisk).
    Du vil få tilsendt brukernavn og passord.

Du er velkommen til praktisk valgopplæring ved knutepunkt Mjøndalen. Under opplæringen gjennomgår vi de viktigste rutinene knyttet til valgdagen, og vi trener på registrering av stemmer i valgsystemet EVA.

Basert på tidligere valgerfaring vurderer du selv om du har behov for tilbudet. Du velger selv hvilket tidspunkt, men av smittevernhensyn må du melde deg på i forkant. Det er 10 plasser pr. opplæringssesjon.

Dersom du under dette valget jobber som forhåndsstemmemottaker, trenger du ikke å delta på opplæringen.

Har du spørsmål? Send en e-post til valg@drammen.kommune.no