Søk

Søkeresultat:

Vaksinering på apotek

Koronavaksine gis ved enkelte apotek. Drammen kommune har avtale med to apotek om å gi korona-vaksine til innbyggere over 18 år. Tilbudet innebærer timebestilling. Unntaket er personer som har hatt allergiske reaksjoner på vaksiner. Disse må komme

Sist endret:

Koronavaksinasjon

Kommunen tilbyr koronavaksinering ved smittevernkontoret Drammen og gjennom avtale med to apotek. Vaksinen er gratis. Vaksinering ved smittevernkontoret Ønsker du å ta vaksinen ved smittevernkontoret, må du bestille time. Ring smittevernkontoret

Sist endret:

Timebestilling for vaksinering

Bestill time. Se hvem som anbefales en ny vaksinedose. Kommunen tilbyr koronavaksinering ved smittevernkontoret Drammen og gjennom avtale med to apotek. Vaksinen er gratis. Bestill time Du må bestille time til vaksinasjon ved å ringe

Sist endret:

Frivillig og medmenneskelig innsats

Viktige medmennesker og gode hjelpere Viktige medmennesker og gode hjelpere Handling av matvarer og henting av apotekervarer, samt telefonkontakt er arbeidshverdagen for mange som har meldt seg om frivillige. Møt noen av de mange som jobber for

Sist endret:

Til fastleger februar 2024-1

Til fastleger februar 2024-1 Hei alle fastleger og fastlegevikarer i Drammen,  Først en viktig melding fra sykehuset om nedetid for DIPS helgen 9.2- 11.2:  Vestre Viken bytter nå journalsystem fra DIPS til DIPS arena. Dette gjøres mellom fredag 09.

Sist endret:

Medisinering i barnehagen

Drammen kommune har rutiner som beskriver krav til legemiddelhåndteringen i barnehagene. Rutinene definerer ansvaret til henholdsvis barnehage og foreldre/foresatte. Hensikten er å sikre at det enkelte barn får riktig legemiddel i riktig dose til

Sist endret:

Jodtabletter

Alle under 40 år, gravide, ammende eller som har barn bør ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Personer under 40 år, gravide, ammende eller som har barn som bor hjemme bør ha jodtabletter hjemme.

Sist endret:

1.3 Plangrunnlag – reguleringsplan

Vedlegg: Veitegninger (word) Ved regulering av veier skal Drammen kommune tidlig i planprosessen avklare valg av veitype og andre veitekniske forhold. Vei som skal betjene 15 eller flere boenheter (hovedsakelig frittliggende/konsentrert

Sist endret: