Nye boligområder

Nye transformasjonsområder for utvikling av byboligområder med krav om områdeplan
Navn på området Anslag antall boliger
Marienlystområdet 300-400
Travbanen / Berskaug 1000
Godsterminalen* 300
Gulskogen Nord (Pølsesvingen - idrettsbanen) 2500
Tollboden - Slippen 900-1200
Slippen - Glassverket 2000
Til sammen ca. 6500

Evt framtidig by-/boligutvikling på dagens sykehusområde er ikke medregner

Nye småhusområder i eksisterende LNF-områder
Navn på området Anslag antall boliger
Gulskogen Vest - Stormoen - Pukerud 1000
Fjell 350
Svingen 20
Til sammen 1370

Total planreserver for boligutbygging:

  • Ca 6 000 boliger i gjeldende plan (2 000 sentrumsboliger, 2 000 boliger i felt, 2 000 byboliger)
  • Ca 7 850 boliger i planforslag (fortettingsprosjekter i eksisterende boligområder pluss evt utvikling på dagens sykehusområde ikke medregnet)

* Knutepunktnært, støyutsatt, avsatt til boligformål, men er vel så gode egnet for næring som for bolig og foreslås derfor endret til blandet byformål med plankrvav.