Liste over eldre reguleringsplaner som foreslås opphevet

Listen oppdateres fortløpende

Bergeråsen II, PlanID 071119710001, vedtatt 30.09.1971

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Endring av Bergeråsen II, PlanID 071119710002, vedtatt 05.09.1974

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Del av Berger, vedtatt 18.05.1983, PlanID 071119840001, (med endring vedtatt 20.06.1990)

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Endring for del av Berger, PlanID 071119840003, vedtatt 26.03.1984

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Del av Fossekleiva, PlanID 071119930002, vedtatt 18.10.1993

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Bryggeåsen, PlanID 071119830003, vedtatt 02.07.1986 (med endring vedtatt 04.09.1986)

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Kirkeveien, PlanID 071119880003, vedtatt 27.06.1988

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Nedre del av kirkeveien, PlanID 071119970001, vedtatt 03.02.1997

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Ulvika – Leinastranda, PlanID 071119950003, vedtatt 18.12.1995

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Endret reguleringsplan for Ulvika-Leinastranda, PlanID 071120000001, vedtatt 19.06.2000 (med endring vedtatt 26.02.2001)

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Berger - sydlig del av Bergerbukta, PlanID 071120060001, vedtatt 08.05.2006 (med endring vedtatt 09.02.2009)

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Berger syd, PlanID 071120010001, vedtatt 13.05.1991 (med endring vedtatt 26.02.2001)

Kart som viser området som oppheves
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves