Eldre planer som foreslås opphevet i forbindelse med Bergerplanen

 • Bergeråsen II, PlanID 071119710001, vedtatt 30.09.1971
 • Endring av Bergeråsen II, PlanID 071119710002, vedtatt 05.09.1974
 • Del av Berger, vedtatt 18.05.1983, PlanID 071119840001, (med endring vedtatt 20.06.1990)
 • Endring for del av Berger, PlanID 071119840003, vedtatt 26.03.1984
 • Del av Fossekleiva, PlanID 071119930002, vedtatt 18.10.1993
 • Bryggeåsen, PlanID 071119830003, vedtatt 02.07.1986 (med endring vedtatt 04.09.1986)
 • Kirkeveien, PlanID 071119880003, vedtatt 27.06.1988
 • Nedre del av kirkeveien, PlanID 071119970001, vedtatt 03.02.1997
 • Ulvika – Leinastranda, PlanID 071119950003, vedtatt 18.12.1995
 • Endret reguleringsplan for Ulvika-Leinastranda, PlanID 071120000001, vedtatt 19.06.2000 (med endring vedtatt 26.02.2001)
 • Berger - sydlig del av Bergerbukta, PlanID 071120060001, vedtatt 08.05.2006 (med endring vedtatt 09.02.2009)
 • Berger syd, PlanID 071120010001, vedtatt 13.05.1991 (med endring vedtatt 26.02.2001)