Liste over eldre reguleringsplaner som foreslås opphevet

Listen oppdateres fortløpende

Regulering av gate (Markusveien) fra Skogerveien til en eldre vei gjennom G. Nr. 462, PlanID 06021-5 Vedtatt 25.06.1909

Bildet viser et kartutsnitt over reguleringsplanen som opphører. Området går over Markusveien, fra Skogerveien til en eldre vei
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Regulering av Hamborgstrøm, PlanID 06021-7
Vedtatt 01.04.1910

Bildet viser kartutsnitt med omriss over planen som opphører. Området gjelder et boligområde mellom Hotvetveien og Rosenkrantzgata, samt et område mellom Rosenkrantzgata og Hamborggata
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Endret regulering av Markusveien fra nr. 53 til Krinsilen, PlanID 06022-1
Vedtatt 30.09.1939

Planomrisset omfatter en liten del av Markusveien, mellom Krinsilen og Skogerveien
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Omregulering av en del gater på Strømsø, PlanID 06022-3
Vedtatt 22.11.1912

Omrisset omfatter Selmers gate, samt deler av Griffenfelds gate, Sehesteds gate og Rektor Nygaards gate
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Regulering av Ekerveien fra Stasjonsgaten til Drammens bygrense, PlanID 06022-11
Vedtatt 26.05.1922

Omrisset omfatter deler av sideareal på nordsiden av Nedre Eikervei, fra Gulskogen gård til like før Pølsesvingen
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Regulering av gate (Haukeliveien) fra Hotvetveien over gnr. 353, 357 og 358, PlanID 06022-12
Vedtatt 23.01.1925

Omrisset omfatter Haukeliveien
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

REGULERING AV GATE I HESTENGEN, (TÅRNVEIEN), PlanID 06022-13
Vedtatt 13.03.1925

Omrisset omfatter en liten del av Tårnveien, like ved Veslebakken
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

Regulering av Ekerveien, og jernbaneovergang ved Pukerud stasjon, PlanID 06023-2
Vedtatt 30.03.1928

Omrisset omfatter del av Pukerudveien over jernbanen
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

REGULERING AV ØVRE EIKERVEI FRA STATIONGATEN TIL STOREMOEN, PlanID 06023-6
Vedtatt 24.09.1931

Omrisset omfatter flere sykkevise deler av Øvre- og Nedre Eikervei
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves

REGULERINGSPLAN FOR STYRMOES VEI, PlanID 06023-8

Vedtatt 09.03.1932

Omrisset omfatter deler av Styrmoes vei, mellom Austad gård og Danvik folkehøyskole, samt en mindre del ved Markusveien
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som oppheves