Melde flytting

Hvis du skal flytte, må du sende flyttemelding til Folkeregisteret. Flyttemeldingen må du sende tidligst 31 dager før og senest 8 dager etter du har flyttet.

Flyttemelding

Dersom du flytter må du melde i fra om ny adresse til Skatteetaten og til Posten.

Du kan melde flytting begge steder samtidig, både via Skatteetatens- og Postens tjeneste.