Drammen kommune har en egen side med kommunale kart. I tillegg finnes det en rekke interessante temakartsider, utviklet av andre offentlige aktører

  • Drammenskart 

    I tillegg til grunnkart og plankart, finner du blant annet flere typer temakart, flere årganger med flyfoto og lokale kulturminner.

    Av sikkerhetsmessige hensyn har vann- og avløpsavdelingen besluttet at vann- og avløpsledninger ikke skal ligge tilgjengelig for publikum i kommunens web-kart. Ved behov må dette bestilles fra en av våre leverandører, som du finner på siden "Kjøp av kart og eiendomsinformasjon".

  • Nasjonale karttjenester