Du kan bestille klarlegging av grense(-r) dersom du ikke finner grensemerkene for eiendommen, eller er usikker på hvor eiendomsgrensen går.

Klarlegging av eksisterende grense

  • Send bestilling om oppmåling til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt. Du kan skrive ut kart fra kommunens webkart

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Pris