På grunn av den ekstraordinære situasjonen med koronaviruset, har store deler av kommunen, inkludert virksomhet Geodata og kommunens arkivtjeneste, i hovedsak hjemmekontor. Vi forsøker å behandle sakene så raskt og normalt som mulig, men dessverre må det påregnes at saksbehandlingstiden kan bli forlenget i en del tilfeller. Oppmåling blir gjennomført så lenge det kan utføres innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernanbefalinger. I saker som er påbegynt vil landmåler kontakte de enkelte for å avtale eventuell utsettelse av oppmålingsforretningen. Gjelder saken etablering av ny eiendom, kan du ta kontakt for å avklare muligheten til å gjennomføre «matrikulering uten fullført oppmålingsforretning».

Du kan bestille klarlegging av grense(-r) dersom du ikke finner grensemerkene for eiendommen, eller er usikker på hvor eiendomsgrensen går.

Klarlegging av eksisterende grense

  • Send bestilling om oppmåling til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt. Du kan skrive ut kart fra kommunens webkart

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Pris