Planleggingsdager, feriestengt og aktiviteter gjennom året

 • Planleggingsdagene er barnehagen stengt.
 • Barnehagene i Drammen kommune er sommerstengt i uke 28 og 29, 2024.
Måned Planleggingsdager/ stengt Aktivitet
August
 •  25. august - Planleggingsdag
 • Oppstart nye barn fra august og utover høsten
September  
 • Fellessamling
 • Brannvernuke og brannøvelse
 • Meg selv og gruppen min
 • Foreldremøter
Oktober  
 • Fellessamling
 • Forut- prosjekt med foreldrekafé
 • Halloween
November
 • 20. november - Planleggingsdag
 • Fellessamling
Desember

 

Juleforberedelser:

 • Julegrantenning (FAU)
 • Adventsamlinger hver mandag
 • Lucia-feiring
 • Nissefest
 • Julesamling i kirken
Januar
 • 8. januar - Planleggingsdag
 • Fellessamling
Februar  
 • Fellessamling
 • Karneval
 • Samefolkets dag 6. februar
 • Fastelaven
Mars
 • 27. mars - barnehagen stenger kl 12.00
 • 28. mars - stengt (Skjærtorsdag)
 • 29. mars - stengt (Langfredag)
 • Fellessamling
 • Påskeaktiviteter
 • Påskefrokost med foreldre (mars-april)
 • Barnehagedagen
April
 • 1. april - stengt (2. påskedag)
 • Fellessamling
 • Vi begynner med besøksdager for barn som skal bytte avdeling
Mai
 • 1. mai- stengt (Arbeidernes dag)
 • 9. mai- stengt (Kristi himmelfartsdag)
 • 10. mai - Planleggingsdag
 • 17. mai - stengt (Grunnlovsdagen)
 • 20. mai - stengt (2. pinsedag)
 • Besøksdager
 • 17. mai
 • Fellessamling
 • Brannvernuke og brannøvelse
Juni 7. juni - Planleggingsdag
 • Regnbuemåned - mangfold og fellesskap
 • Avslutningsfest for Ole Brumm/ skolestarterne
 • Avslutninger for barn som skal bytte avdeling/ bytte barnehage
 • Ole Brumm på avslutningstur
 • Sommerkonsert og sommerfest for barn og familien
 • Informasjonsmøte nye foresatte
 • Besøksdager nye barn
Juli
 • Uke 28 og 29 - stengt
 • Feriestengt i 2 uker og opphold for påmeldte barn