Kontorene til barnevernet er stengt, men vi kan nås på telefon. Enkelte barn følges opp spesielt, ellers håndteres meldinger daglig. Hjemmebesøk og møter begrenses til det som er akutt og helt nødvendig. Mye av tjenestens dialog og oppfølging skjer via telefon og nettbaserte tjenester. Barnevernsvakten er bemannet som vanlig.Barnevernet: 906 98 919, barnevernvakt: 32 04 65 00

Telefonnummer til barneverntjenesten:

  • 906 98 919

Besøksadresser til barnevernet:

  • Eikveien 17, 3060 Svelvik
  • Telthusgata 8, 3044 Drammen
  • Evjegata 6, 3050 Mjøndalen

E-post: