Amtsutstillingen i Drammen 1901

I august 1901 åpnet den store og bredt anlagte amtsutstillingen i Parken, en utstilling for ”Haandverk-, Industri-, Fabrik- og Landmandsprodukter”. Bak ustillingen sto Handelsstandsforeningen og Håndverksforeningen i samarbeid med Buskerud, Jarlsberg, Larvik og Kristians amter. I likhet med den store utstillingen i 1873 skulle også denne utstillingen trekke folk til Drammen, og den skapte liv og røre i de ukene den varte.

 

Amtutstillingen i Drammen. Arbeidsutvalget
Foto: Arbeidsutvalget

Planleggingen av amtsutstillingen startet allerede i 1899, da Carl Edvard Nielsen, direktør for Drammen Oplands Telefonselskab og medlem av Handelsstandsforeningen, fikk idéen til en ny stor utstilling i Drammen. Etter forhandlinger mellom ulike organisasjoner både i Drammen, Buskerud, Vestfold (daværende Jarlsberg og Larvik amter) og Oppland (daværende Kristians amt), ble det nedsatt en 33-mannskomité i 1899. Til formann i hovedkomiteen og arbeidsutvalget ble valgt bryggerieier Gustav Wriedt fra Drammen.

Utstillingen skulle vare fra august til oktober 1901, og ha adgang for utstillere fra Drammen, Buskerud, Vestfold og Oppland fylker. De storslagne utstillingsbygningene som ble bygget i Parken og ved Gamle Kirkeplass ble tegnet av arkitekt Jørgen Haslef Berner fra Oslo. Drammen kommune stilte til disposisjon som utstillingsareal, foruten Parken, den såkalte Legat-tomten (på hjørnet av Hauges gate og Gamle Kirkeplass, hvor Skatt Sør og Kemneren i Drammensregionen i dag holder til). I tillegg ble Ridehuset leid. Som vanlig var på den tiden ble det også preget en spesiell medalje til utstillingen.

Amtutstilling. Medalje
Foto: Medaljen ble laget av den anerkjente gullsmeden og gravøren Johan Marinius Lund fra Drammen.
Amntutstillingen. åpningsannonen
Foto: Annonse for åpningen

Åpningen torsdag 15. august fikk stor oppslutning, til tross for et voldsomt regnvær. Byens forretningsdrivende ble oppfordret til å stenge sine butikker og kontorer fra kl 13 åpningsdagen, og gassbluss og elektrisk lys gjorde utstillingsområdet til et helt spesielt skue denne regnfulle høstdagen. Fra Oslo var det satt opp ekstratog, som brakte både statsministeren, landbruksdirektøren og 2. Brigades musikkorps trygt til Drammen. I sin tale uttrykte statsminister Steen at det var hans håp at utstillingen blant annet skulle være med å motvirke den store utvandringen som hadde foregått de siste år. Etter åpningstalen sang et 130-manns stort kor en spesialskrevet kantate, med tekst av dikteren Per Sivle og melodi av organist Eyvind Alnæs. Middagen foregikk i Parkrestauranten, der taler, musikk, og en rikholdig meny med vinkart gjorde at det var en utmerket stemning under hele middagen. En rekke av distriktets mest kjente menn og kvinner var invitert.

Amtutstillingen. Hovedinngang
Foto: Hovedinngangen til amtustillingen

Utstillingen var åpen hver dag fra kl 10-21, mens Parken stengte først kl 22. Drammens Stadsmusikkor opptrådte både om ettermiddagen og kvelden, og på sommerscenen i Parken var det daglige innslag av sang, opplesninger og foredrag. Blant dem som underholdt finner vi Per Sivle, Utstillingskoret og sangforeningen ”Lærken”, Totalisternes Fælleskor  og 2. Brigades musikkorps. Søndag 15. september var det konsert i Parken med Totalisternes Fælleskor fra Kristiania, et kor som besto av hele 210 personer.

Utstillingen omfattet følgende hovedgrupper: A - Håndverk og industri, B - Husflids- og håndarbeidsprodukter, C - Landbruksprodukter, D - Husdyr, E - Meieriprodukter, F - Hageprodukter, G - Maskiner og redskap for landbruk, H - Fjærfe, kanin og biavl, I - Skogkultur og K - Mineraler.

Amtutstillingen. Annonse for avslutningsfest
Foto: Annonse for avslutningsfest

6. oktober var utstillingen over, og det hele ble avsluttet med konsert, teaterforestilling og festfyrverkeri. Utstillingen hadde opprinnelig hatt et budsjett på 38.000 kroner. Budsjettet ble økt flere ganger, og endte til slutt på nærmere 100.000 kroner. Utstillingen ble et underskuddsforetagende, der underskuddet i all hovedsak ble dekket av Drammen kommune. Som kompensasjon fikk kommunen tilbake en penere og bedre utstyrt parkrestaurant, som attpåtil var påkostet nesten 10.000 kroner.

Arkivmaterialet etter utstillingskomiteen består av regnskaps- og lønnsmateriale, samt tegninger av området og bygningene. Selve utstillingskatalogen er dessverre ikke med i arkivmaterialet.

Amntutstillingen. Hovedfasaden
Foto: Hovedfasaden