Åpningen av SIF-hytta

Denne artikkelen er basert på en avisartikkel fra Fremtiden 27.november 1939, og skrivet «SIF-hytta blir til» forfattet av et ukjent SIF-medlem med initialene R.M. Artikkelen og skrivet finnes i SIF-arkivet som oppbevares hos Drammen byarkiv.

Reisverket til SIF-hytta
Reisverket til SIF-hytta. Foto: SIF

På et medlemsmøte i Strømsgodset idrettsforening i 1938 ble det referert til et brev fra herr Otto Aaserud. Den tidligere strømsgodsetgutten hadde kjøpt en tomt like ved Kinnerud gård på Konnerud, og ønsket å stille huset og området rundt til SIF-medlemmenes disposisjon. Hytta og tomten hadde kostet nøyaktig 1500kr, og var innredet med verdifullt inventar. Foreningen takket med glede ja til tilbudet, og satte i gang arbeidet med å klargjøre hytta til bruk.

Innvielsen av hytta i 1939 gikk ikke ubemerket hen. Fremtiden omtalte åpningen som en merkedag med et meget feststemt publikum. Totalt var det 130 mennesker tilstede under åpningen. Mange hadde også samlet seg langs veien frem til hytta med tente fakler. Stemningen ble beskrevet som «Det er akkurat slik man helst vil en julaften skal arte seg». Hytta fikk av sine SIF-medlemmer kallenavnet «drømmeslottet».

Foto: både kvinner og menn som har dannet kjede opp en stige for å lange takstein opp til å nytekke taket. Foto Oddmund Aaseruud.

Det gikk ikke lang tid før SIF-medlemmene ble fratatt drømmeslottet sitt. Under andre verdenskrigen rekvirerte tyskerne hytta, og brukte den som overnattingssted for sine soldater. Da freden kom i 1945 fikk medlemmene av SIF hytta tilbake. Den var fortsatt i god stand sett bort i fra at tyskerne hadde «etterlatt seg en god del møkk».

Opp gjennom årene har hytta vært til stor glede og et viktig samlingspunkt for både SIF-medlemmer og Drammens øvrige befolkning. Hytta ble i 2009 pusset opp, og kommer til å stå klar til bruk i mange år fremover.

I skrivet kommer forfatteren til slutt med en oppfordring til alle SIF-medlemmer: «Måtte også medlemmer fortsatt gå inn for å holde vår prektige hytte i det ry den opprinnelig var».

Denne artikkelen ble først publisert i Rundt om Drammen 2021-3