Selverhvervende Kvinners Klubb

Selverhvervende kvinners klubb avdeling Drammen ble stiftet i desember 1931. I 1939 tok de navnet Yrkeskvinners klubb.

Selverhvervende Kvinners landsforbund
Selverhvervende Kvinners Klubb i Drammen var tilsluttet "The International Federation of Business & Professional Women" gjennom den norske Selverhvervende Kvinners landsforbund

Klubben hadde som formål å samle kvinner fra forskjellige ervervsgrener til samarbeid for felles interesser. Gjennom selskapelig samvær, foredrag og diskusjoner m.m. skulle de vekke interesse for, og gi innblikk i aktuelle spørsmål, og virke for en sunn solidaritetsfølelse blant kvinner. Blant hjertesakene til foreningen var hvordan kvinnene skulle trygge sin alderdom.

Foredragsholderne tok ofte opp temaer som var engasjerende, men også for noen temmelig provoserende. Dette førte ofte til livlige debatter både underveis og etterpå, blant annet ved avisinnlegg.

Den 22. november 1932 holdt journalist Bergljot Kittilsen et kåseri med tittelen ”Hvad er kvinnearbeide?”. Her kom hun også inn på det farlige temaet ”Skal mannen stelle hjemme?”. Lokalet var mer enn fullt, og diskusjonen meget livlig. Avisene Drammens Tidende og Fremtiden hadde påfølgende dag hvert sitt fyldige referat, og som vi kan se, er de full av lovord om både frk Kittelsen, og det store engasjementet hun skapte i salen.  

Den 23. oktober 1934 hadde Selverhvervende kvinners klubb invitert Magister Ingjald Nissen til å holde et fordrag om ”Seksualitet og eiendomsrett”. Ut fra referat, og innlegg fra tilhørere kan vi se at han virkelig har fremprovosert sterke følelser hos noen av de tilstedeværende.