Oversikt over våre privatarkiv

Arkiv Fra år Til år 
17.mai- komitèen i Drammen 1939 1986
8. Drammen Speidertropp  1937 1972
A/S Drammens Armaturfabrikk    
A/S Drammenselvens Papirfabrikker 1874 1875
A/S Strømsgodsets Støvsugerkompani 1912 1936
A/S Trikken (Drammens elektriske bane)  1909 1969
A/S Vestbanegården    
ABB 1917 1990
Aftenbladet 1859  
AL Motorvegfinans 1969 2013
Alf Nor Knudsen 1919 1926
AMCOR FLEXIBLES DRAMMEN AS  1955 2012
Amtmand Blomsgt 2 AS 1959 1982
Arbeidslaget for tegne- og håndarbeidslærere i Drammen og omegn 1935 1941
Arbeidsutvalget for Sangens og musikkens dag 1950 1960
AS Gulskogen Listefabrik 1923 1979
AS Teknisk Papir 1934 2004
Bestillingsmennenes forening 1901 1929
Betania Kapell 1889 1998
Betania Ungdomsforening 1930 1961
Betzy krisesenter 1980 2009
Bondeungdomslaget Drammen 1959 1962
Bragernes Bedehus Søndagsskole 1879 1986
Bragernes Indremisjons Mannsforening 1934 1950
Bragernes Indremisjons Ungdomsforening 1915 1985
Bragernes Kirkes Søndagsskole 1930 1954
Bragernes Kjøpmenns Likbærerlaug 1701 1896
Bragernes kristelige ungdomsforening 1893  
Bragernes Likbærerlaug 1910 1915
Bragernesåsen Naturvernforening 1978 1993
Bragernæs Hospital    
Buskerud Amtstidende 1883 1919
Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets 1906 1997
Buskerud hageselskap    
Buskerud Handicapidrettskrets 1970 1991
Buskerud Höire og Buskerudbyenes Höires fellesutvalg 1953 1957
Buskerud Høyre 1898 2009
Buskerud Høyrekvinner 1939 1994
Buskerud Idrettskrets 1921 2011
Buskerud Kristelig Folkepartis Ungdom 1966 1994
Buskerud Kristelige Folkeparti 1945 1995
Buskerud Musikklærerforening 1914 1992
Buskerud musikkråd 1975 2015
Buskerud og Vestfold 1923 1935
Buskerud Orienteringskrets 1947 1994
Buskerud Senior Høyre 1984 2011
Buskerud skytterkrets 1962 1985
Buskerud Sosialdemokratiske Forening 1923 1926
Buskerud Unge Høyre 1950 2007
Buskerud-Arbeideren 1923 1924
Buskerudbyenes Høyre 1948 1957
Buskeruds Blad 1883 1960
Buskeruds Socialdemokrat 1922 1925
Carl Johan Ihlen, agent 1890 1962
Chr. Pedersen og Søn, skomaker 1849 1934
Christian IV loge no. 87 1886 1890
Christiania-Posten 1849  
Daniel Hanssens kor 1928 1949
De Unges Samfund 1869 1895
Den Constitunionelle 1836 1847
Den Norske Rigstidende 1821 1873
Den unges Ven 1913 1916
Det kristne hvilehjem og nervesanatorium 1941 1959
Det nederlandske visekonsulat i Drammen  1838 1901
Dilletantorkesteret "Harmonien" 1899 1899
Dr. Gudbrand Mo 1929 1965
Drammen Ballklubb  1919 2020
Drammen Bokkafé A/L 1979 1986
Drammen Døveforening 1940 2012
Drammen Filipino Dance Group 2005 2012
Drammen Filmklubb 1961 1977
Drammen Høyre 1923 2011
Drammen Høyrekvinner 1921 1989
Drammen Høyres Pensjonistforening 1983 2009
Drammen Håndballag 1945 1956
Drammen Idrettsråd 1973 2014
Drammen Indremisjons Sangkor 1910 2006
Drammen Inner Wheel klubb 1960 2019
Drammen Jern og Støp 1903 1965
Drammen Kvinnesaksforening 1896 1995
Drammen Ladies Guild 1967 2017
Drammen lokallag av Norsk Lektorlag 1957 1972
Drammen lotteforening 1940 1948
Drammen Lærerlag 1888 1993
Drammen Markedsforening 1949 1996
Drammen Medisinske Selskap 1891 2003
Drammen Mosaikk 1997 2001
Drammen Mållag 1915 1980
Drammen Næringslivsforening 1863 2008
Drammen og omegn gymnastikklærerinneforening 1911 1958
Drammen og omegn lærerkurser 1913 1971
Drammen og omegns meieriforening 1902 1937
Drammen og omland Gardistforening 1964 1976
Drammen og Oplands husflidsforening 1902 1969
Drammen private realskole  1930 1950
Drammen Rotary 1936 2013
Drammen Sanitetsforening 1930 1972
Drammen Sanitetsforening 1896 2016
Drammen skøiteklub 1917 1983
Drammen Soroptimistklubb    
Drammen Unge Høyre 1959 2003
Drammen Veterankorps 1984 2012
Drammens 5 Speciedalers Pensionsindretning 1844 1969
Drammens Adresse 1845 1850
Drammens Assuranceselskap AS 1924  
Drammens Athenæum 1860 1875
Drammens Blad 1870 1936
Drammens Blandede Kor 1933 1984
Drammens Borgerlige Arbeiderforening 1917 1951
Drammens Dagblad 1892 1923
Drammens frisinnede Ungdomsforening 1896 1973
Drammens Garantiforening 1857 1903
Drammens gjensidige Skibsassuranceforening 1898 1923
Drammens gymnastikkforening 1939 1946
Drammens Handelsstands Understøttelsesforening 1890 2009
Drammens Handelsstandsforening 1847 1947
Drammens Huseierforening 1907 1935
Drammens Haandverker Sangforening 1909 1992
Drammens Idrætsforening 1901 1911
Drammens Jerns Musikkorps 1894 1998
Drammens Kjøbmandsforenings Dameklubb 1938 1960
Drammens Krets av Landskvinnestemmerettsforeningen 1900 1928
Drammens Kvindelige Tjenerhjem  1887 1990
Drammens kvinnelige handelsstandsforening 1894 2012
Drammens Lægeforening 1934 1971
Drammens lærerinnelag  1912 1966
Drammens Musikkforening 1909 1929
Drammens offentlige Sjømannsskole 1866 1924
Drammens og Oplands Turistforening     
Drammens samlag for brennevinshandel 1875 1926
Drammens sangforening 1898 2002
Drammens Skiklubb 1900 1911
Drammens symfoniorkester  1959 2011
Drammens Tidende 1864 1969
Drammens Tidende - et offentligt Blad af blandet Indhold  1822 1823
Drammens Venstreforening 1898 1936
Drammensjentene - Damekoret Samvirke 1948 2007
E. Skamarken    
Egge Meieri 1945  
Eiker Meieri 1959 1990
Familien Bergflødt 1853 1989
Familien Thaulow 1709 1943
Finnmarksforeningen "Lajla" 1934 1989
Fjeldsbyen Dameforening 1972 1976
Fjeldsbyen Indremisjons Bedehus 1967 1989
Fjeldsbyen Indremisjons Kvinneforening 1953 1980
Foreningen Drammens Teater 1868 1979
Foto av Thor Øverland 1999 2000
Fragtassuranceforeningen i Drammen 1916 1923
Frantz Oscar Andersen, lærer 1904 1996
Frederik Christian Petersen, malermester 1846 1857
Fremtiden  1906 1962
Friheten 1945  
Georg Solbergs samling    
Gjerdes Handelsskole 1932 1977
Glimt barnelosje nr. 248 av I.O.G.T 1902 1907
Gunnar Lindaas' samling    
Gunvor Mjelva 1941 1988
Handelstidende 1833 1846
Hanna og Anton Bauer    
Hans Aleksander Hansen 1963 1983
Harmonien AS 1914 2014
Hirdmannen/Fritt Folk 1941  
Holmen Bruk 1900 1916
Hulbak Meieri 1927 1963
Hurum Meieri 1928 1969
Høyres Hus A/S Drammen 1937 1971
I.A. Juel m/familie    
Ingeborg og Oluf Elster 1845 1901
Innvandrerrådet i Drammen 1990 2000
IOGT Buskerud 1925 2008
IOGT Strømsø 2006 2013
Iransk familieforening i Drammen 1995 2007
Johan Hostvedt Støas samling 1910 1980
Junior Chamber International Drammen (JCI Drammen) 1963 2012
Kanal Blå 1984 1999
Karin Pihls samling 1809 1990
Killingen feriekoloni 1948 2011
Kirkebygden, Tronstadfjerdingen og Rødsbygden Melkeforening 1922 1934
Kjell Thue 1888 2010
Komiteen for Nyttåsfester for Skoger 1918 1935
Kommunalt Arkivfaglig Forum - KAF 1987 2008
Kristenrussen 1945 2006
Kristoffer Loe Cementvarefabrikk    
Kvinneforeningen "Maria" 1900 1907
Kvinneforeningen "Ruth" 1904 1992
Kystartilleriets Soldatforening Drammen 1939 1970
Landfalløya kapell 1878 2016
Losje "Prøven" 1894 2010
Losje Edruelighetens Fremme  1879 2006
Losje Folkevern 1906 1967
Losje Lysglimt 1896 1979
Losje Lysglimt/Folkevern 1979 2006
Matendo kultursenter 2000 2011
MAUR A/S  1987 1987
Mjøndalen Meieri 1943 1978
Modum Bad  1896 2015
Modum Bad - Norges Røde Kors´ bad og kursted 1941 1953
Modum Høyre 1981 2011
Musikkens venner i Drammen og omegn 1953 1959
Nasjonal Samling - tidsskrifter 1941 1948
Nedre Eiker liberale samlingsparti  1909 1941
Nils Yttri 1958 2017
Norkirken Drammen 1860 2006
Norsk Motor Klubb 1917 2011
Nøsted Bruk 1915 1926
Nøstodden indremisjon "Salem" 1903 2008
Olaus Eliassen, kjøpmann og skipsreder 1857 1904
Ordenskapitlet "Stemmegaffelen"  1898 1985
Osram AS  1904 2001
P.O. Holmen, dagligvare 1952 1958
Park Hotel AS 1960 2000
Park Hotel AS - Tilvekst 2018    
Pedagogisk samfunn for Drammen og omegn 1950 1978
Per Wang, orienteringsløper 1938 2003
Pleiestiftelsen for småbarn 1878 1980
Politimester Thomas Nils Emil Gamborg og hustru Elises private brev 1802 1915
Røde Kors bad og kursted  1941 1953
Rødskog AS 1896 2007
Rødskog Oslo lager AS 1920 1982
Rødskog Vestlandslager AS 1928 1997
Røken Meieri 1967 1971
S. Haug A/S 1869 1963
S.P. Holst, tobakksfabrikant 1845 1846
Sangforeningen Lærken 1880 2002
Schartum-Swensen 1890 1890
Seilskøyta HO-HO 1933 1953
Sigrid Christoffersen, journalist 1926 1946
Skauger Meieri og Handelsforening 1890 1925
Ski- og Ballklubben Drafn 1971 1980
Skiklubben Norden 1893 1897
Skoger Kirkeforening 1941 1966
Skoger lærerlag 1880 1963
Skoger Meieribolag AS 1876 1938
Skoger Meierieiendom Andelslag 1963 1967
Skoger og Strømsgodsets lærerinnelag 1945 1961
Skouger Herreds moderate Konservative Forening  1883 1900
Smør og Ost AS 1959 1974
Solenis Norway A/S 1950 2010
St. Olafs Bad  1861 1939
St. Georgs Gilde     
Stein Gunnar Hoff 1985 2003
Strømsgodset Idrettsforening 1907 2009
Strømsgodset Indremisjons Kvinneforening 1956 1961
Strømsgodset Indremisjonsforening 1914 1982
Strømsgodset lærerlag 1950 1957
Strømsgodsets Telefonforening 1897 1925
Strømsgodsets Ungdomslag 1919 1970
Strømsgodsets Vel 1935 1966
Strømsø Godtemplarlokale 1908 1958
Støperimusikkens Dameklubb 1952 1987
Støttelaget for utviklingshemmede i Drammen og omegn 1949 2012
Svelvik lag av Nasjonal Samling  1941 1941
Svelvik seilforening  1983 2011
Sven Aass, Sunland Papirfabrikker 1915 1927
Sylling Ysteri 1955 1983
T. Bache m/etterfølgere    
Tangens husmorlag 1956 1978
Thea Ebbell    
Thorolf Østmoen 1918 1980
Thorstein Schyberg 1910 1975
Tidens Tegn 1910 1910
Tine Drammen Meieri 1869 2009
Triztan Gyldenløwe Vindtorn 1970 2009
Ungdomslosjen "Freidig" 1923 1937
Ungdomsvern 1937 1996
Venneforeningen - Modum Bads Nervesanatorium 1947 1995
Vinteridrettsuka i Drammen 1939 1939
VOPA AS  1938 1991
VOPA IDRETTSLAG 1946 1978
W. C. Møller 1936 1974
Widerøe - Widerø's Flyveselskap og Polarfly AS 1934  
Yrkeskvinners klubb Drammen 1931 1981
Øren gård 1770 1925
Øystein Napers samlinger    
Åskomiteen 1879 1974
Åssiden skolemusikkorps