Når kan du forvente svar?

Behandlingstid for byggesak

Som hovedregel er kommunens behandlingsfrist 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker

  • forhåndskonferanser

3 uker

  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser
  • ferdigattester
  • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, hvor det ikke er nabomerknader, og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.

12 uker

  • rammetillatelser
  • byggetiltak hvor det er innkommet nabomerknader, og/eller er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.
  • omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon.

I henhold til forvaltningsloven § 11 a, skal kommunen gi et foreløpig svar dersom det ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.