Regler for husnummerskilt

Standardkrav i forbindelse med byggesaker Vedtatt i Teknisk hovedutvalg i 1993

  1. Det er eiers plikt å sette opp og vedlikeholde husnummerskilt.
  2. Husnummerskilt skal være plassert i 2.5 meters høyde om det er mulig, og til høyre for inngangsdører og innkjørsler som munner ut i gate.
  3. Ved nybygging skal skiltet settes opp tidligst mulig, senest før utferdigelse av brukstillatelse. Brukstillatelse og ferdigattest kan nektes om skilt mangler.
  4. Skiltet skal utformes slik kommunen har bestemt, og det skal ha reflekterende bunn. Det skal vedlikeholdes slik at det er godt leselig. Skiltets høyde skal være 15 cm med sort tekst.
  5. Andre skilter som kan forveksles med husnummer kan fjernes etter bestemmelser i Plan- og bygningsloven.
  6. Huseier plikter selv å betale skiltkostnad.

Kommunen har praksis for at huseiere i tillegg kan sette opp skilt med annen kvalitet og utseende enn de påbudte. Skilt i henhold til ovenstående regler må settes opp for at utrykningskjøretøyer lettest mulig skal finne frem i en akutt situasjon.