Renovasjon og avfallshåndtering

Renovasjon og avfallshåndtering utføres av det interkommunale selskapet Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).

For hentedager, priser, hytterenovasjon, sorteringsguide, gjenvinningsstasjoner, inngangsbevis og åpningstider, med mer - gå til:

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)