Renovasjon og avfallshåndtering utføres av det interkommunale selskapet Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).