Renovasjon og avfallshåndtering utføres av det interkommunale selskapet Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD).

For hentedager, priser, hytterenovasjon, sorteringsguide, gjennvinningsstasjoner, inngangsbevis og åpningstider, med mer - gå til: