Utskiftning av eldre vedovn

Ordningen med støtte til å skifte ut gamle vedovner med rentbrennende vedovner, varmepumper, pelletsovner eller liknende gikk ut i 2021.

Sende inn dokumentasjon

Har du benyttet deg av ordningen i 2021, men ennå ikke sendt inn dokumentasjon for å få utbetalt tilskuddet? Slik samler dokumentasjon for utgifter og sender inn:

Du må sende inn dokumentasjonen innen 6 måneder etter at du har fått bekreftet tildeling.

Dersom du har blitt forsinket må du sende inn melding eller ring Kundesenteret 32 04 00 00 om at arbeidet er i gang, med angivelse av når dokumentasjon blir sendt.