Utskiftning av eldre vedovn

Ordningen med støtte til å skifte ut gamle vedovner med rentbrennende vedovner, varmepumper, pelletsovner eller liknende gikk ut i 2021

Fristen for å sende inn dokumentasjon for gjennomført arbeid var 6 måneder etter at du har fått bekreftet tildeling. Alle søkere skal ha mottatt varsel om utgått frist.

Det er derfor ikke lenger mulig å sende inn søknad om støtte, eller sende inn ferdigmelding for gjennomført arbeid.