Hvorfor bør bedrifter delta?

Hvorfor bør du fra næringslivet delta?

Clarion Collection Hotel Tollboden
BILDE: Frivilligbørs er en enkel måte å koble bedrifter til nye samarbeidspartnere i lokalsamfunnet.
  • Praktiser bedriftens holdninger og verdier utover egen organisasjon.
  • Møt spennende mennesker med andre perspektiver og bli kjent med lokalsamfunnet på en ny måte.
  • Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring.
  • Prøv ut bedriftens kompetanse på nye områder.
  • La din bedrift bli mer synlig i nærområdet og bygg omdømme.
  • Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding. Frem fellesskapsfølelse gjennom et samlet engasjement.
  • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn!