Slik foregår det

Frivilligbørs er et arrangement på ettermiddagen som varer i ca to timer.

Et typisk program kan se slik ut: 

kl 18.00: Plakatverksted, mat og mingling

  • Allerede på plakatverksted kan folk treffes, snakke sammen og legge grunnlaget for det som skal skje i børstimen. Her er det meningen at man skal bli litt kjent og begynne å snuse på mulige samarbeid.
  • Alle kan lage sin egen plakat som beskriver hva organisasjonen/tjenesten eller bedriften ser etter hos en samarbeidspartner og hva dere kan tilby til andre. Ta gjerne med en utskrift av egen logo, som kan limes på plakaten. Hvis dere vil lage en plakat på forhånd, anbefaler vi liggende A3-format. I Drammen har vi plakatholdere som deltakrne kan feste plakatene sine til.
  • Materiell og brosjyrer fra egen organisasjon er også hjertelig velkommen, men det er ikke nødvendig å ta med rollups. 

kl 18.30: Velkommen, forklaring og oppstart

  • En programleder eller "børsgeneral" ønsker alle velkommen og forklarer hvordan en frivilligbørs fungerer fra scenen. Børstimen starter og slutter med at børsgeneralen slår på gongongen. Det er kun i denne timen det er anledning til å inngå avtaler.
  • For hver inngåtte avtale får avtalepartene et synlig bevis som de kan smykke seg med.
  • Alle avtaler skal registreres hos en notarius. De vil deretter vises på storskjerm slik at alle kan heie på de gode avtalene som gjøres.
  • Avtaleskjema og det man trenger får man på børsen.

kl 19.45:  Børstimen er over, avslutning

  • Når gongongen lyder igjen, er børstimen over og børsgeneralen/programleder oppsummerer kvelden og avtalene som er inngått, gjerne i samspill med et børsråd eller en jury.