Hva er en frivilligbørs?

På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Hva skjer på en frivilligbørs? 

Frivilligbørs er kort fortalt en møteplass som legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers.

Nederlenderne kom på ideen, tyskerne satt det hele i system og danskene har skjønt potensiale. Både Lisboa og Moskva og etter hvert byer i hele verden har prøvd ut konseptet.

Det finnes mange gode krefter og ressurser i ethvert lokalmiljø, og på frivilligbørs kan vi møtes og finne nye måter å samhandle på.

 Det er ikke kjøp og salg av tjenester på en frivilligbørs, men deltakerne deler på ressurser som: 

 • Kloke hoder: Kompetanse, kurs eller rådgiving
 • Nyttige never: Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte
 • Varme hjerter: Tid for andre, være et medmenneske
 • Gode forbindelser: Hospitering, mentor eller nettverk
 • Festligheter: Underholdning eller opplevelser
 • Ting og tang: Låne eller arve utstyr eller materialer
 • Husrom: låne lokaler eller lagerplass

Frivilligbørser i Norge

 • Bærum (fra 2008)
 • Askim (2010)
 • Mandal/Lindesnes (2010/2011?)
 • Svelvik (fra 2014)
 • Drammen (fra 2017)
 • Oppegård (fra 2018)
 • Grimstad (fra 2018)
 • Lier (fra 2019)
 • Hå (fra 2019)

Listen er ikke fullstendig; det kan være flere steder der det har blitt arrangert frivilligbørser i Norge. I 2020 er det planlagt flere nye frivilligbørser; først ut er Lørenskog i mars. 

Frivilligbørs i andre land