Hva er en frivilligbørs?

På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Hva skjer på en frivilligbørs? 

Frivilligbørs er kort fortalt en møteplass som legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers.

Det finnes mange gode krefter og ressurser i ethvert lokalmiljø, og på frivilligbørs kan vi møtes og finne nye måter å samhandle på.

Det er ikke kjøp og salg av tjenester på en frivilligbørs, men deltakerne deler på ressurser som: 

  • Kloke hoder: Kompetanse, kurs eller rådgiving
  • Nyttige never: Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte
  • Varme hjerter: Tid for andre, være et medmenneske
  • Gode forbindelser: Hospitering, mentor eller nettverk
  • Festligheter: Underholdning eller opplevelser
  • Ting og tang: Låne eller arve utstyr eller materialer
  • Husrom: låne lokaler eller lagerplass