Hvorfor bør lag og foreninger delta?

Hvorfor bør du fra frivillige organisasjoner delta?

  • Vis hva dere brenner for i lokalsamfunnet.
  • Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd.
  • La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere.
  • Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum.
  • Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt.
  • Møt spennende mennesker og bli kjent med Drammen på en ny måte.
  • Markedsfør egne tiltak og aktiviteter.
  • Øk bevissthet omkring målene dere har i egen organisasjon.
  • Bidra samfunnsnyttig i lokalmiljøene.