Hvorfor det offentlige deltar?

Hvorfor bør du fra offentlige virksomheter delta?

  • Vær synlig og bli kjent med Drammen på en ny måte.
  • Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre.
  • Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter.
  • Bidra til mer og bedre samspill på tvers.
  • La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet.
  • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.
  • Skaff deg et overblikk over aktivitetene til lokale frivillige organisasjoner.
  • Bidra til at de som trenger kommunale tjenester får flere og bedre tilbud.
  • Finn nye samarbeidsformer med næringslivet og frivillig sektor.