Tips til forberedelser

Hva trenger vi, og hva kan vi dele?

Tilbud og ønsker

For å få mest mulig ut av frivilligbørsen, er det nyttg å ha tenkt igjennom noen spørsmål først. Ikke alle spørsmålene er relevante for alle, men kanskje setter noen av dem igang nye ideer?

Hva trenger vi i månedene fremover, slik at våre aktiviteter kan bli enda bedre?

  • Hvilke aktiviteter har vi planer om i halvåret eller året som kommer, og hvilke ressurser hos potensielle samarbeidspartnere kunne gjøre disse aktivitetene enda bedre?
  • Hvilken kompetanse mangler vi, for å utvikle oss? 
  • Kan arrangementstøtte, nettverk, underholdning, utstyr eller lokaler bidra til at vi får til mer av det vi ønsker? 
  • Hva er viktig for oss i tiden som kommer, og hvordan kan samarbeid bidra til å nå målene? 

Hvilke styrker eller ressurser har vi, som vi kan dele med andre?

  • Hvilken kompetanse har vi, og hvordan kan vi dele den; for eksempel ved å holde kurs, gi veiledning eller har vi mulighet til å inkludere noen flere i vår aktivitet? 
  • Har vi lokaler eller utstyr som kan lånes ut? 
  • Har vi utstyr eller materialer som vi ikke trenger lenger, som andre kunne hatt nytte av?
  • Hva kan andre få igjen eller lære, ved å samarbeide med oss? 

Dersom det ikke er leder som skal delta på Frivilligbørsen, er det lurt at det på forhånd er avklart hva deltaker på børsen kan inngå avtaler om på vegne av bedriften, organisasjonen eller virksomheten. 

Vær synlige!

Det er ingen "stands" på frivilligbørs; alle kan bevege seg fritt og snakke med alle. Derfor kan det være en god idé å vise hvilken organisasjon, virksomhet eller bedrift dere representerer gjennom klær eller rekvisitter. Slik blir det lettere for potensielle samarbeidspartnere å finne dere.

Har dere klær med logo er det flott! Noen har kanskje uniformer eller kostymer som symboliserer hva deres aktivitet handler om? Det er med på å gjøre børsen både fargerik og kreativ.