Drammen frivilligsentral

Drammen frivilligsentral skaper lokale møteplasser og aktiviteter som knytter enkeltmennesker, organisasjoner og det offentlige sammen for å skape et godt frivillig miljø med gode tilbud.

Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Nøkkelinformasjon

Hva skjer på frivilligsentralene?

Frivilligsentralene legger til rette for frivillig engasjement og innsats i samarbeid med frivillige og organisasjonslivet i Drammen.

  • Du kan delta på eksisterende aktiviteter eller være med på å starte nye aktiviteter. Vi er alltid glade for nye innspill og ideer.
  • De fleste av våre aktiviteter er gratis (selvkost), og deltakelse i våre aktiviteter skal være enkelt. Her er det bare å stikke innom og møte opp. Man trenger ikke binde seg til å være med hver uke.
  • Frivilligsentralene er – og skal være en nøytral arena
  • Vi er åpne for alle - nær deg - der du bor
  • Vi tilbyr et bredt utvalg av tilbud, som hobbyaktiviteter, fysiske aktiviteter, språkgrupper og sosiale møteplasser
  • Vi rekruttere og formidler frivillige
  • Vi informere om hvilke organisasjoner som finnes i Drammen og hvor du kan være frivillig
  • Vi samarbeider med organisasjoner og det offentlige, slik at vi sammen kan skape gode arenaer for aktivitet og frivillighet
  • Vi bistår inn i mange av byens store arrangementer

Åpningstider

Mandag til torsdag kl. 09.00-13.00
Fredag stengt
Ellers etter avtale.

Telefon

90 07 53 99

Besøksadresse

Landfalløya 80
3023 Drammen