Konnerud frivilligsentral

Frivilligsentralene er med på å skape trygge og gode nabolag, fellesskap og tilhørighet. Vi skaper hyggelige møteplasser, bygger nettverk og er en tilrettelegger for variert aktivitet i kommunedelen.

Frivilligsentralene

Finn din nærmeste frivilligsentral i Drammen kommune.

Hva skjer på frivilligsentralene?

Frivilligsentralene legger til rette for frivillig engasjement og innsats i samarbeid med frivillige og organisasjonslivet i Drammen.

  • Du kan delta på eksisterende aktiviteter eller være med på å starte nye aktiviteter. Vi er alltid glade for nye innspill og ideer.
  • De fleste av våre aktiviteter er gratis (selvkost), og deltakelse i våre aktiviteter skal være enkelt. Her er det bare å stikke innom og møte opp. Man trenger ikke binde seg til å være med hver uke.
  • Frivilligsentralene er – og skal være en nøytral arena
  • Vi er åpne for alle - nær deg - der du bor
  • Vi tilbyr et bredt utvalg av tilbud, som hobbyaktiviteter, fysiske aktiviteter, språkgrupper og sosiale møteplasser
  • Vi rekruttere og formidler frivillige
  • Vi informere om hvilke organisasjoner som finnes i Drammen og hvor du kan være frivillig
  • Vi samarbeider med organisasjoner og det offentlige, slik at vi sammen kan skape gode arenaer for aktivitet og frivillighet
  • Vi bistår inn i mange av byens store arrangementer

Telefon

45 61 92 53

Besøksadresse

Torsbergveien 6
3032 Drammen