Mjøndalen frivilligsentral

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Lønnen er gleden over å bruke seg selv!

Frivilligsentraler er møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Noen har en hobby de gjerne vil dele med andre, andre har et behov for å komme seg ut og møte nye mennesker. Hos Frivilligsentralen er alle like velkomne! Vi samarbeider med enkeltpersoner og frivillige organisasjoner. Sentralen er et supplement til offentlig virksomhet, og erstatter ikke eksisterende tiltak eller lønnet arbeid.

Har du:

 • Litt tid til overs og vil gjerne gjøre noe, for deg selv og andre?
 • En interesse som du vil dele med andre?
 • Lyst til å skaffe deg en ny referanse for din jobbsøking?

Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg! Våre tjenester er gratis, men den frivillige skal ha dekket kjøring, bussbillett eller direkte utgifter.

Se også nettsiden til Norges Frivilligsentraler

Hva skjer på frivilligsentralene?

Frivilligsentralene legger til rette for frivillig engasjement og innsats i samarbeid med frivillige og organisasjonslivet i Drammen.

 • Du kan delta på eksisterende aktiviteter eller være med på å starte nye aktiviteter. Vi er alltid glade for nye innspill og ideer.
 • De fleste av våre aktiviteter er gratis (selvkost), og deltakelse i våre aktiviteter skal være enkelt. Her er det bare å stikke innom og møte opp. Man trenger ikke binde seg til å være med hver uke.
 • Frivilligsentralene er – og skal være en nøytral arena
 • Vi er åpne for alle - nær deg - der du bor
 • Vi tilbyr et bredt utvalg av tilbud, som hobbyaktiviteter, fysiske aktiviteter, språkgrupper og sosiale møteplasser
 • Vi rekruttere og formidler frivillige
 • Vi informere om hvilke organisasjoner som finnes i Drammen og hvor du kan være frivillig
 • Vi samarbeider med organisasjoner og det offentlige, slik at vi sammen kan skape gode arenaer for aktivitet og frivillighet
 • Vi bistår inn i mange av byens store arrangementer

Åpningstider

Mandag - fredag kl.10.00 - 14.00

Telefon

41 92 00 61

Besøksadresse

Gamle Rådhusgate 2, Mjøndalen knutepunkt
3050 Mjøndalen