DigiHelse: Få meldinger og kalender for hjemmetjenester på helsenorge.no

Innbyggere som mottar hjemmetjenester kan via www.helsenorge.no administrere avtaler og sende meldinger til Drammen kommune.

Meldinger og avbestillinger kommer direkte inn i kommunens elektroniske pasientjournal.

Hva betyr dette for deg som bruker?

Løsningen brukes i første omgang til kommunikasjon med hjemmetjenesten, men tilbudet blir gradvis utvidet. Innbyggerne i Drammen kommune kan nå:

Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Innbyggerne kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger siden løsningen krever innlogging med min-id.

Alle meldinger lagres i den elektroniske pasientjournalen, og både innbyggeren og kommunen har dermed god dokumentasjon. Løsningen legger også til rette for direkte kontakt mellom hjemmetjenesten og pårørende.

Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk

Ved å logge inn på helsenorge.no kan innbyggerne se avtaler de har med helsetjenestene i kommunen, for eksempel besøk fra hjemmesykepleien. De kan også avlyse besøk som ikke passer. Avbestillingene registreres direkte i kommunens elektroniske pasientjournal.

På denne måten blir det enklere for innbyggerne å planlegge sin hverdag. Samtidig vil kommunen motta færre henvendelser på telefon, og hjemmetjenesten vil unngå bomturer.

Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

Innbyggeren og/eller dens pårørende med fullmakt kan få varsel på e-post eller tekstmelding når et hjemmebesøk er utført. Dermed kan pårørende enkelt holde oversikt over hvilken hjelp deres nærmeste får.

Video fra helsenorge.no om digitalt aktive Astrid:

Innlogging

For å logge inn på helsenorge.no kan innbyggerne bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har sikkerhetsnivå 4, og det er dermed mulig å utveksle sensitive opplysninger.

Pårørende kan få tilgang til tjenestene med fullmakt fra innbyggeren.

Spørsmål?

Helsenorge.no har en egen hjelpetelefon dersom du trenger hjelp til å logge deg inn.

  • 800EHELSE (80043573)

Dersom du mottar hjemmetjenester fra Drammen kommune, kan du også spørre din kontaktperson for å få mer informasjon om, og hjelp til å bli en digitalt aktiv innbygger.

Mer om tjenesten