Forebyggende helseteam for seniorer

Forebyggende helseteam for seniorer arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot seniorbefolkningen.

Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggere det året de fyller 75 år. Målet er at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år.

  • Tilbudet er frivillig og gratis. De ansatte har taushetsplikt.

Hvis du har vedtak om dagsenter eller tjenester fra hjemmesykepleien, har du allerede en kontaktperson i kommunen, og vil da ikke få tilbud om hjemmebesøk fra forebyggende helseteam for seniorer.

Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller søknad på tjenesten.

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt oss:

For direkte kontakt med forebyggende sykepleier i ditt område, ta kontakt med:

Mjøndalen/Krokstadelva:
Malin Linnea Nylander 954 72 199

Solbergelva/Åssiden:
Anita Sund 952 21 443

Landfalløya/Åssiden:
Kari Merete Krogh 952 10 802

Øren/Hamborgstrøm:
Anne Svanhild Rasmussen 909 47 455

Bragernes:
Heidi Kleven 952 11 417
Maria Willanger 477 95 886

Gulskogen/Marienlyst/Strømsø:
Martine Arentz 409 03 736

Åskollen, Tangen, Svelvik, Berger:
Hilde Danielsen 952 29 750

Fjell, Nesbygda, Skoger:
Helle Carine Gran 457 25 268
Marit Grepperud Moen 416 64 231

Konnerud:
Kathrine Lieskar 416 64 513

 

Oversikt over de ulike kommunedelene

Til deg som fyller 75 år i 2021

Alle byens innbyggere født i 1946 som ikke har kommunale helsetjenester får nå tilsendt denne brosjyren i posten:

Du er også invitert til å svare på en spørreundersøkelse. Undersøkelsen finner du ved å trykke her:

Drammen kommune tilbyr helsekontakt til innbyggere i løpet av det året de fyller 75 år. Forskning og erfaring viser at en slik kontakt kan være en trygghet og øke mulighetsrommet i eget liv.

Vi kan være en samtalepartner om temaer som:

  • Hva er viktig for deg
  • Egen helse
  • Trivsel og sosialt nettverk
  • Sikkerhet i hverdagen
  • Økt bevissthet om bruk av teknologi

Kontakten med forebyggende team er gratis, uforpliktende og vi har taushetsplikt. Fra 75 år kan du ta kontakt med oss direkte. Se kontaktperson i ditt distrikt til venstre på denne siden.