Forebyggende helseteam for seniorer arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot seniorbefolkningen.

Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggere det året de fyller 75 år. Målet er at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år.

 • Tilbudet er frivillig og gratis. De ansatte har taushetsplikt.

Hvis du har vedtak om dagsenter eller tjenester fra hjemmesykepleien, har du allerede en kontaktperson i kommunen, og vil da ikke få tilbud om hjemmebesøk fra forebyggende helseteam for seniorer.

Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller søknad på tjenesten.

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt oss:

Eller ta kontakt med en av sykepleierne i ditt område.

Bor du i en av kommunedelene:

 • Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen
 • Krokstadelva og Stenseth
 • Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden
 • Bragernes og Øren

Ta da kontakt en av disse sykepleierne:

 • Anita Sund 952 21 443
 • Kari Merete Krogh 952 10 802
 • Martine Arentz  905 80 455
 • Heidi Kleven 952 11 417

Bor du i en av kommunedelene:

 • Rødskog og Gulskogen
 • Konnerud, Skoger vest
 • Strømsø ovenfor Vestfoldbanen: Danvik, Austad og Fjell
 • Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen
 • Skoger, Åskollen og Nesbygda
 • Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Ta da kontakt med en av disse sykepleierne:

 • Jorunn Haneset 977 76 236
 • Sissel Sæther 409 03 736
 • Marit Grepperud Moen 416 64 231
 • Kathrine Lieskar 416 64 513
 • Hilde Danielsen 952 29 750

Oversikt over de ulike kommunedelene