Forebyggende helseteam for seniorer

Forebyggende helseteam for seniorer arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot seniorbefolkningen.

Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggere uten kommunale tjenester det året de fyller 75 og fra 80 år. Tjenesten har tilbud om ulike kurs for seniorinnbyggere fra 64 år. Målet er at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år.

Tilbudet er frivillig og gratis. De ansatte har taushetsplikt.

Følg oss også på facebook.

Forebyggende hjemmebesøk

Hensikten med hjemmebesøket er at du som innbygger får kontakt med sykepleier i Forebyggende Helseteam for seniorer. Erfaring tilsier at en slik kontakt er trygt, informativt og kan bidra til økt mestring i eget liv.  

Samtalen i hjemmebesøket kan handle om: 

  • Hva som er viktig for deg 
  • Helse og trivsel 
  • Sosialt nettverk 
  • Trygghet og sikkerhet 
  • Tilbud og aktiviteter 

Hvis du har vedtak om dagsenter eller tjenester fra hjemmesykepleien, har du allerede en kontaktperson i kommunen, og vil da ikke få tilbud om hjemmebesøk fra forebyggende helseteam for seniorer.

Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller søknad på tjenesten.

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt oss:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

For direkte kontakt med forebyggende sykepleier i ditt område, ta kontakt med:

Mjøndalen/Krokstadelva:
Malin Linnea Nylander 954 72 199

Solbergelva/Åssiden:
Anita Sund 952 21 443

Landfalløya/Åssiden:
Kari Merete Krogh 952 10 802

Øren/Hamborgstrøm/Bragernes sentrum:
Anne Svanhild Rasmussen 909 47 455

Underlia/Bragernes sentrum:
Maria Willanger 477 95 886

Bragernes/Toppenhaug/Brakerøya:
Heidi Kleven 952 11 417

Gulskogen/Strømsø:
Synnøve Haraldsen 409 03 736

Åskollen, Skoger Øst, Svelvik:
Hilde Danielsen 952 29 750

Fjell, Danvik/Austad:
Martine Arentz ( vikar Helle Carine Gran) 457 25 268

Konnerud/Skoger Vest:
Kathrine Lieskar 416 64 513

Takk bare bra - kurs i depresjonsmestring for seniorer fra 64 år 

Har du lite tiltakslyst og har sluttet med aktiviteter du tidligere trivdes med? Kjenner du deg nedstemt og trist. Da kan dette kurset være noe for deg.

Takk bare bra kurs-kurs i depresjonsmestring for seniorer 64 +. Kursavgift kr 300,-.

Påmelding til Takk bare bra kurs ,-Eller ta kontakt på telefon eller epost for mer informasjon og påmelding: 

Tlf: 476 80 726

Epost: fhfs@drammen.kommune.no

 

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

Hverdagsglede for seniorer

Hverdagsglede er den psykiske helsas “5 om dagen” 

Målet med kurset 

Bli bevisst hvilken kraft som ligger i små justeringer og de fem grepene som er de viktigste å ta tak i for å fremme din egen psykiske helse og øke livskvaliteten. Gi inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi en bedre hverdag.  

  Hva går kurset ut på 

Hverdagsglede er et mestringskurs som handler om de små enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. De fem grepene bygger på omfattende forskningslitteratur og er universelle.: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.  

Kurset går over 6 samlinger av 2 timer. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer.  

Kurset er for deg over 18 år og ledes av kvalifisert helsepersonell. Kurset holdes i Mjøndalen, Svelvik og på Åssiden for seniorer gjennom året, avhengig av påmelding. Kurset er gratis.

Les gjerne mer om hverdagsglede hos Rådet for psykisk helse 

 

Ta kontakt på telefon eller epost for mer informasjon og påmelding: 

Tlf: 476 80 726

Epost: fhfs@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post