Bli sterkere psykisk

På Frisklivssentralen arrangerer vi Kurs i belastningsmestring (KiB).

Kurset i Belastningsmestring (KiB) er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og håndtere belastninger. Eksempler på belastninger kan være tidspress, for store eller for små utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, konflikter, sykdom- og helseutfordringer i familien. 

Hvis dette høres interessant ut kan tilbudet hos oss være noe for deg.

Hva kan du forvente?

  • Kurs i belastningsmestring (KiB)
  • Kunnskap om belastninger og sammenhenger 
  • Råd og teknikker for å mestre belastninger 
  • Bli bevisst egne mestringsstrategier
  • Individuell helsesamtale før kurset

Om kurs i belastningsmestring

Kurset går over 10 samlinger á 2 ½ timer. Det gjennomføres en individuell helsesamtale før og etter kurset. 

Kurset er lagt opp som undervisning om belastning og verktøy du kan benytte i egen hverdag. Tegn på overbelastning kan være muskelspenninger, slitenhet, uro, rastløshet, fravær av glede, irritabilitet og konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker. 

Kurset er basert på kognitiv teori. Et viktig element er å lære å kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst egne mestringsstrategier. Et annet viktig element er å øke aktiviteter, handlinger og opplevelser som gir eller har gitt deg glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker med fokus på hvordan vi kan bedre evnen til å sette grenser for oss selv og andre. 

Kurset innebærer erfaringsutveksling. Det oppmuntres til egenaktivitet mellom samlingene for å få mest nytte av tilbudet. Dette kan innebære å prøve ut teknikkene fra kurset i egen hverdag.

Kurset er ikke samtaleterapi, men det tar opp aktuelle problemområder. Kurset er ikke egnet for de som går på benzodiazepiner eller har annen pågående behandling for psykisk helse. Kurset kan være godt egnet å kombinere med frisklivsresept fysisk aktivitet. 

Nye kurs settes opp fortløpende. Kurset holdes i samarbeid mellom Frisklivssentralen og Rask Psykisk Helsehjelp av kursledere med kurslederkurs og lang og bred erfaring. Kurslederne er helsepersonell og det opprettes journal. 

For å melde interesse kontakter du Frisklivssentralen på telefon eller epost.