De fleste deltakere på Frisklivssentralen har et ønske om å komme i gang med aktivitet. I første helsesamtale setter vi sammen opp mål og plan for en 12 ukers periode. Du får tilbud om å delta på trening hos oss i reseptperioden, men kan også finne egne aktiviteter dersom dette passer bedre for deg.

Målet etter en reseptperiode på Frisklivssentralen er at deltakerne fortsetter med fysisk aktivitet.

Hva kan du forvente?

 • Reseptperioden innledes og avsluttes med en helsesamtale
 • Trening i gruppe med deltakere bredt sammensatt av nivå, alder og bakgrunn. 
 • Positiv stemning
 • Treningen foregår utendørs i all slags vær
 • To treninger per uke, ca. en time hver gang
 • Treningen foregår på dagtid. En god start på dagen. Dersom du er i jobb, er det aktuelt å samarbeide med arbeidsgiver og fastlege for å tilrettelegge for deltakelse ved Frisklivssentralen.
 • Veiledning til andre aktuelle tilbud i kommunen.

Kontakt

 • E-post: frisklivssentralen@drammen.kommune.no
 • Telefon, Friskliv fysisk aktivitet og kosthold. 951 71 102
 • Telefon, Friskliv røykeslutt: 940 10 075
 • Legg igjen beskjed eller send sms dersom vi ikke tar telefonen, så tar vi kontakt med deg.
 • Besøksadresse: Schwartsgt. 6, Idrettens hus, inngang B