Fysisk aktivitet

De fleste deltakere på Frisklivssentralen har et ønske om å komme i gang med aktivitet. I første helsesamtale setter vi sammen opp mål og plan for en 12 ukers periode. Du får tilbud om å delta på trening hos oss i reseptperioden, men kan også finne egne aktiviteter dersom dette passer bedre for deg.

Målet etter en reseptperiode på Frisklivssentralen er at deltakerne fortsetter med fysisk aktivitet.

Hva kan du forvente?

  • Reseptperioden innledes og avsluttes med en helsesamtale
  • Trening i gruppe med deltakere bredt sammensatt av nivå, alder og bakgrunn. 
  • Positiv stemning
  • Treningen foregår utendørs i all slags vær
  • To treninger per uke, ca. en time hver gang
  • Treningen foregår på dagtid. En god start på dagen. Dersom du er i jobb, er det aktuelt å samarbeide med arbeidsgiver og fastlege for å tilrettelegge for deltakelse ved Frisklivssentralen.
  • Veiledning til andre aktuelle tilbud i kommunen.

Kontakt

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

  • Telefon: Friskliv fysisk aktivitet og kosthold: 95 17 11 02
  • Legg igjen beskjed eller send sms dersom vi ikke tar telefonen, så tar vi kontakt med deg.
  • Besøksadresse: Wergelands gate 10, 3021 Drammen