Henvisning til Frisklivssentralen/Frisklivsresept

Hvem kan henvise?

I utgangspunktet trengs det ingen henvisning til Frisklivssentralen. 

Fastlege, annet helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, NAV og bedriftshelsetjenesten kan henvise til frisklivssentralen. 

Frisklivssentralen kan kontaktes via: 

 • Telefon: 95 17 11 02
 • SMS: 95 17 11 02
 • Facebook Messenger: facebook.com/frisklivssentralen.drammen
 • E-post: frisklivssentralen@drammen.kommune.no
 • Fysisk oppmøte: Wergelandsgate 10, 3019 Drammen
 • Post: Frisklivssentralen, Helsefremmede tjenester 0-100 år, Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen
 • EDI-melding/Norsk helsenett: Nr. 148322

Som fastlege kan du benytte livsstilstaksten når du henviser til oss.

Husk å aldri sende sensitive personopplysninger via SMS/mail/messenger. 

Kontakt oss for nærmere avklaring. Du kan forvente å få tilbakemelding innen to virkedager. Tilbud gis individuelt og i gruppe med hovedvekt på gruppe. Tolk benyttes ved behov både på kurs og individuelt. 

Tilbudet i Frisklivssentralen er helsehjelp og det opprettes helsejournal. Vi kan sende epikrise ved behov og etter avtale med den enkelte deltaker. 

Våre ansatte

Våre ansatte har lang og bred erfaring og kompetanse innen endringsarbeid og levevaner. Alle våre ansatte er helsepersonell.

 • Liv Berit Hæg, fagansvarlig ved Frisklivssentalen. Fysioterapeut med master.
 • Martine Munthe-Kaas. Bachelor i Idrett og helse. Spesialfysioterapeut.
 • Anne Gladhus Bjørnstad. Bachelor i idrett og helse. Spesialfysioterapeut. 
 • Nina Birkelund. Bachelor i idrett og helse. Spesialfysioterapeut.
 • Marie Thorne Narverud. Fysioterapeut.
 • Camilla Jørstad. Fysioterapeut med master.
 • Ingerid Laukli. Fysioterapeut med master.
 • Gunhild Fretland Rieck, Fysioterapeut.