På Frisklivssentralen kan du få tilbud om individuell tobakksavvenning.

Du er velkommen til å ta kontakt for en samtale uavhengig av hvor motivert du er for å slutte med røyk eller snus.

Gratis hjelp til røykeslutt: I perioden 2020 - 2023 deltar Frisklivssentralen i et pilotprosjekt hvor Helsedirektoratet betaler for veiledning og legemidler for røykeslutt til personer som røyker daglig. Tilbudet er for personer som oppholder seg i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak.

Hva kan du forvente?

  • MuIighet til å delta på digitalt kurs i røykeslutt: 6 samlinger à 1,5 timer. Nye kurs settes opp fortløpende
  • Individuell oppfølging dersom deltakelse på kurs ikke er mulig 
  • I prosjektperioden får alle som mottar veiledning (kurs eller individuelt) 12 ukers gratis behandling med legemidler for røykeslutt (Champuix eller nikotin)
  • Du kan i tillegg delta på våre treninger

Sjekk gjerne ut www.slutta.no

Kontakt

  • E-post: frisklivssentralen@drammen.kommune.no
  • Telefon, Friskliv fysisk aktivitet og kosthold. 951 71 102
  • Telefon, Friskliv røykeslutt: 940 10 075
  • Legg igjen beskjed eller send sms dersom vi ikke tar telefonen, så tar vi kontakt med deg.
  • Besøksadresse: Schwartsgt. 6, Idrettens hus, inngang B