Tobakksavvenning

På Frisklivssentralen kan du få tilbud om tobakksavvenning.

Du er velkommen til å ta kontakt for en samtale uavhengig av hvor motivert du er for å slutte med røyk eller snus.

Hva kan du forvente?

  • MuIighet til å delta på digitalt kurs i røykeslutt: 6 samlinger à 1,5 timer. Nye kurs settes opp fortløpende
  • Individuell oppfølging dersom deltakelse på kurs ikke er mulig 
  • Du kan i tillegg delta på våre treninger

Sjekk gjerne ut www.slutta.no 

Kontakt

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

  • Telefon: Friskliv fysisk aktivitet og kosthold: 95 17 11 02
  • Legg igjen beskjed eller send sms dersom vi ikke tar telefonen, så tar vi kontakt med deg.
  • Besøksadresse: Wergelands gate 10, 3021 Drammen