Migra helsestasjon

Velkommen til Migra helsestasjon. Migra er et gratis helsetilbud til alle nybosatte migrasjonsfamilier i Drammen kommune med barn i alderen 0-20 år. Vi er en lovpålagt tjeneste som jobber helsefremmende og forebyggende, med mål om å bidra til likeverdige tjenester.

Hvem er tilbudet til

 • Flyktninger
 • Enslige mindreårige flyktninger
 • Familiegjenforente
 • Asylsøkere
 • Arbeidsinnvandrere
 • Familier bosatt uten opphold
 • Familier som kommer tilbake til landet
 • Norske født i utlandet

Ved Migra helsestasjon jobber helsesykepleiere og jordmødre med lang erfaring og kompetanse innenfor migrasjonshelse. Vi er opptatt av at familiene som kommer til oss skal føle seg trygge og godt tatt vare på. Alle migrasjonsfamilier skal få tilbud om helsesamtale med helsesykepleier senest 3 måneder etter bosetting. Familiene vil få minimum 2 helsesamtaler på Migra helsestasjon. Etter dette overføres barna til ordinær helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Skolebarn følges opp av Migra helsestasjon den tiden de går i velkomstklasse.

I samsvar med Tolkeloven blir det brukt tolk under konsultasjonene.

Innhold i helsesamtaler på Migra helsestasjon

 • Migrasjonsprosessen
 •  Å være ny i Norge
 • Kartlegging av barnet, ungdommens og familiens helse
 • Vekt- og høydemåling
 • Undersøkelse av syn
 • Undersøkelse av hørsel

Foreldrerollen

 • Utfordringer ved å være foreldre i nytt land
 • Vaksinasjon

Jordmor

 • Jordmor er på Migra helsestasjon 2 dager i uken
 • Nybosatte kvinner tilbys en helsesamtale hos jordmor. Samtalen tar utgangspunkt i det kvinnen har behov for. Aktuelle tema kan væutre kvinnehelse med informasjon om familieplanlegging, prevensjon, oppfølging i graviditet, celleprøve, etterkontroll etter fødsel og selvundersøkelse av bryst
 • Barselbesøk etter fødsel

Fysioterapeut

 • Fysioterapeut er tilgjengelig på Migra 1 dag per uke
 • Tilbudet om fysioterapeut gjelder for barn 0-18 år som har kontakt med Migra helsestasjon
 • Barn og/eller foreldre kan selv ta kontakt for time
 • Ingen henvisning er nødvendig

Vaksinasjon

Vaksinasjonsprogrammene varierer fra land til land. Migra helsestasjon gjennomgår barnets vaksinasjonsstatus og tilpasser til norsk barnevaksinasjonsprogram. Vaksiner som er gitt eller antatt gitt før ankomst til Norge kartlegges og etterregistreres i nasjonalt register. Vi gir tilbud om oppjustering i henhold til det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Veiledning til foreldre

Vi gir råd, veiledning og støtte til deg som er forelder. Ved behov samarbeider vi med Familieteamet; det er et lavterskeltilbud som hjelper familien til å få det bra sammen.
Migra helsestasjon tilbyr foreldreveiledningskurset ICDP(International Child Development Programme) til minoritetsfamilier. ICDP-kurs arrangeres i samarbeid med tverrfaglige instanser.
Kurset tar sikte på å styrke barn og ungdommers oppvekstbetingelser gjennom veiledning av foreldre (trygge tilstedeværende voksne).

Lovverk

Barn har rett til helsekontroller i den kommunen de bor eller oppholder seg. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Alle ansatte har taushetsplikt. Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger.

Tolk i tolketjenesten

Helsestasjonstjeneste 0-5 år

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge 

Dine helserettigheter som flyktning og asylsøker 

Nyttige nettsider og apper

Helsenorge-din helse på nett

Folkehelseinstituttet - FHI

Barnevaksinasjonsprogrammet

Foreldrehverdag

Zanzu, min kropp i bilder og ord, velg språk

Parentguide

Brosjyrer til foreldre om barn, krig og flukt

Flyktning.net

Kostråd-Helsenorge

Amming og mat til spedbarn-Helsenorge

Fast føde-Helsenorge

Informasjon om barnehage og skole-morsmål.no

Littsint-sinnemestring for foreldre

Sengevæting hos barn

NKVTS-Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress

Hjem-Følelseskompasset 

Etter krise- hvordan små barn heles (flere språk)

Ung.no - offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom 

 

 

Nøkkelinformasjon

Epost: migra@drammen.kommune.no
Tlf sentralbord: 32 04 95 90
Besøksadresse: Telthusgata 8, bygg B, 3044 Drammen

Parkering
3 timers parkering, du må registrere bilnummeret i resepsjonen.
Det er dessverre få plasser, det kan være lurt å bruke kollektiv transport hvis mulig. Eventuelt beregne litt tid til å finne gateparkering.
Det er også mulig å finne parkering mot betaling i nærliggende gater.

Åpningstider

Åpningstid: Mandag-fredag 08.30-15.00

Telefon

32 04 95 90

E-post

migra@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Telthusgata 8, bygg B
3044 Drammen