Kvinnehelsekonferansen 2023

Hvilke konsekvenser får manglende forskning og fokus på kvinnehelse?

Bildet viser en plakat som gir informasjon om tid og sted for kvinnehelsekonferansen. Tid: 31. mai på Union scene i Drammen. Fra 10:00-15:00.
Kvinnehelsekonferansen setter fokus på manglende forskning på kvinnehelse og konsekvensene av det. Konferansen finner sted 31. mai fra 09:00-15:00 på Union scene i Drammen.
Konferansen ser på funnene i kvinnehelseutvalgets rapport og tar for seg utvalgte sykdommer som i hovedsak rammer kvinner.
Det vil bli innlegg fra både fagfolk og fra kvinner som deler av sine egne erfaringer med typisk kvinnesykdom, i tillegg til panelsamtale.

Påmelding gjør du på Næringsforeningens nettsider

Velkommen til en spennende konferanse!