Fastlege

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin.

Hva er fastlegeordningen

Informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no

Her kan du finne eller bytte fastlege

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Organisering av fastlegeordningen

 Medisinskfaglig virksomhet har overordnet ansvar for fastlegeordningen i Drammen kommune.

Kontaktinformasjon: Telefon 32 04 68 92

e-post: medisinskfagligvirksomhet@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post 

Ris og ros:

Kommunen har overordnet ansvar for kvaliteten i fastlegeordningen. Vi er interessert i din tilbakemelding som del av vårt arbeid for å sikre at du som innbygger mottar gode fastlegetjenester.

Gi tilbakemelding her: Tilbakemelding om fastlege