Fastlege

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Du kan velge fastlege hvis legen har ledig plass på listen sin.

Informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Fastlegeordningen i Drammen kommune er organisert i Medisinskfaglig virksomhet. Kontaktinformasjon: Telefon: 32 04 68 92, e-post: medisinskfagligvirksomhet@drammen.kommune.no.