Fysio- og ergoterapitjenester for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenester for barn og unge tilbyr oppfølging til barn og unge 0 - 18 år. Vi jobber for at alle barn og unge, uavhengig av forutsetninger skal oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen. Bevegelsesglede og mestring er viktig for barns utvikling.

Fysioterapeutene og ergoterapeutene tilbyr kartlegging, tilrettelegging, trening og veiledning for barn som har utfordringer med å utføre daglige aktiviteter i hjem, skole og på fritiden. Dette innebærer blant annet:

 • Øve selvstendighet i personlig stell, påkledning og måltid og finne frem til hensiktsmessige måter å utføre aktiviteter på 
 • Aktivitetstilpasning, for eksempel å tilrettelegge for balanse mellom aktivitet og hvile og utforme aktivitetsplan
 • Tilrettelegging av omgivelsene
 • Hjelpemiddelformidling
 • Råd og veiledning ved kognitive vansker, for eksempel med struktur, konsentrasjon og overgangssituasjoner
 • Oppfølging av barn på helsestasjoner samt deltakelse på gruppekonsultasjoner
 • Råd og veiledning om tilrettelegging av bolig og ved universell utforming
 • Råd og veiledning innenfor Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK)
 • Bassenggrupper og aktivitet- og bevegelsesgrupper til barn i barnehagealder
 • Slyngetrening for barn med ADHD
 • Opptrening etter operasjon eller akutt skade
 • Deltagelse i ansvarsgrupper 

Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging. Vi gir oppfølging i samarbeid med barnet, foresatte og samarbeidspartnere.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge 0 - 18 år som har ulike utfordringer med bevegelse, motorikk og kognisjon kan få oppfølging av fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge.

Vi tilbyr oppfølging til barn og unge med lette eller mer alvorlig grad av:

 • Motoriske vansker som forsinket utvikling av grov,- og finmotorikk
 • Utviklingsforstyrrelser
 • Akutt skade eller sykdom
 • Kroniske lidelser som nevrologiske, revmatiske eller ortopediske sykdommer eller hjerte,- og lungeproblematikk 
 • Kognitive vansker
 • Kommunikasjonvansker
 • Nedsatt syn og hørsel

Hvor kan du få oppfølging?

Vi tilbyr oppfølging i hele kommunen og er fysisk lokalisert på Marienlyst, i Mjøndalen og i Svelvik. Fysio- og ergoterapitjenesten gir oppfølging i hjemmet, i egne lokaler, på helsestasjon, i barnehagen og på skolen. Individuell oppfølging for barn gis i deres naturlige og daglige miljø. På helsestasjonen gir fysioterapeuten informasjon og råd om motorisk utvikling. 

Hvordan sende en henvisning?

Foresatte kan selv henvise til Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge. Barnehage, skole, fastlege eller andre instanser kan fylle ut og sende henvisningsskjema. 

Henvisningsskjema

Skjema sendes inn digitalt via lenken over. Hvis du vil sende skjema i posten, kan du laste ned word- skjema som du sender til oss i posten. Adressen står nederst i skjemaet. 

Ventetid

Det kan være ventetid på oppfølging av fysio- og/eller ergoterapeut. Når henvisningen er mottatt sender vi brev med opplysninger om forventet ventetid. Det gjøres en vurdering i hver enkelt tilfelle ut i fra en fastsatt prioriteringsnøkkel.

Fysioterapi på institutt

Dersom barnet ditt trenger fysioterapi på kan det bli fulgt opp på et av de fysikalske intituttene i Drammen kommune. Kontaktinformasjon til de ulike instituttene finner du her: Oversikt over fysikalske institutt i Drammen. Oversikt over fysikalske institutt i Drammen. Du kan selv ta kontakt med en privatpraktiserende fysioterapeut eller et institutt.

Nyttige lenker og informasjon

Video om barns motoriske utvikling  0 - 15 måneder

Video om barns motoriske utvikling 1-6 år

Klageadgang

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge:

 • Postadresse: Helsefremmende tjenester 0-100. Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge. Schwartz gate 6, 3043 Drammen
 • Telefon: 90 19 51 51
 • E-post : febu@drammen.kommune.no