Vaksinering av barn og unge

Drammen kommune tilbyr koronavaksine til alle unge fra 5 år og oppover. Barn i gruppen 6 måneder t.o.m. 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få vaksine. Vaksinene settes ved smittevernkontoret.

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen.

 • Drammen kommune tilbyr koronavaksine til alle barn og unge fra 5 år og oppover.
 • Barn mellom 5-11 år får egen barnevaksine fra Comirnaty (Pfizer).
 • Barn mellom 6 måneder t.o.m. 4 år kan få egen barnevaksine fra Comirnaty (Pfizer) på individuelt grunnlag og med dokumentasjon fra lege.

Hvordan melde barn til vaksinasjon i Drammen kommune?

Du må bestille time til vaksinasjon ved å ringe Smittevernkontoret Drammen på telefon 32 04 52 40.

Begge foreldre med foreldreansvar må samtykke for at barn under 16 år skal få vaksine.

Foresatte blir så kontaktet på oppgitt telefonnummer med tilbud om time, enten via SMS eller per tlf.

Barn 6 måneder t.o.m. 4 år

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Aktuelle barn bør få grunnvaksinasjon med tre doser Comirnaty/Pfizer.

Grunnsykdommer hos barn i alderen 6 måneder - 4 år som gjør at koronavaksine kan vurderes (samme liste som for 5-11 år) er som følger:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.) 
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år  
 •  Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift  
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon 
 •  Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 •  Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom.

Time kan bestilles ved å ringe Smittevernkontoret Drammen på telefon 32 04 52 40. Det er ikke mulig med drop in for denne gruppen.

Barn 5–11 år

Det gis egen barnevaksine fra 5-11 år.

De kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer.
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Intervall

Primærvaksinasjon består av to doser. Minste intervall mellom første og andre dose er 3 uker. Det er en fordel for immunresponsen å la det gå lengre tid (8-12 uker) mellom dosene, da dette gir en større og mer langvarig immunrespons. FHI anbefaler derfor at det i de fleste tilfeller siktes mot et intervall på 8 uker, som Drammen vil gjøre.

Barn som har gjennomgått covid-19 skal kun ha 1 dose (3 mnd etter friskmelding).

12-15-åringer

Alle barn mellom 12 og 15 år kan få vaksine.

 • Tilbudet gis på vaksinesenteret i Thams gate 5.

De mellom 12-15 år kan vaksineres med både 1 og 2 doser, hvis de og foresatte ønsker. De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales kun 1 dose koronavaksine.

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.

Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

16 og 17-åringer

Det er ikke lenger en anbefaling om vaksinering av ungdom i alderen 16-17 år. 

Vaksinasjon kan fortsatt være aktuelt særlig for ungdom som verken har gjennomgått sykdom eller har blitt vaksinert, eller som av andre årsaker har behov for vaksinasjon. Anbefaling om vaksinasjon til ungdom med alvorlig grunnsykdom er uendret.