Tannhelsetjenester

Det er fylkeskommunene som tilbyr offentlig tannhelsetjeneste. Tilbudet er til barn mellom 0 og 18 år, mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre både i hjemmesykepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktninger og asylsøkere og innsatte i fengsel.

Se Viken fylkeskommunes sider for oversikt over klinikker og tannlegevakt:

Buskerud fylkeskommunes tannhelsetilbud