Rehabilitering etter korona-sykdom

Noen opplever ettervirkninger etter gjennomgått korona-sykdom. Det kan være utfordringer knyttet til lungefunksjon, konsentrasjon og oppmerksomhet, nevrologiske utfordringer, og noen opplever en utmattelse utover generell slitenhet.

Drammen kommune har tilbud som kan hjelpe dem som jobber med å komme seg etter koronasykdom. I tillegg til å kontakte fastlegen sin for å få hjelp til rehabilitering, kan du benytte deg av disse tilbudene.

Gruppetilbud "Livet etter covid" 

Drammen kommune har utviklet et tilbud for personer som har langvarige og sammensatte plager etter covid-infeksjon.Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra fastlege.

Hva er gruppetilbudet?

 Det er et åtte ukers gruppetilbud. Vi samles én gang i uken, to timer per gang

Innhold i kurset

 • Du kan dele erfaringer med andre i samme situasjon.
 • Vi skal ha temaer som energiøkonomisering, ernæring,hukommelse/konsentrasjon, søvn, aktivitetsbalanse, psykisk og fysisk helse.
 • 20–30 minutter er satt av til fysisk aktivitet/avspenning
 • Du vil bli oppfordret til selv å arbeide med egne utfordringer mellom hver samling.Det foretas individuell kartlegging og testing før og etter avsluttet tilbud.
 • Fastlege får, etter avtale med gruppedeltager, tilsendt kortfattet rapport etter avsluttet samling.

Hvem er tilbudet for?

 • Du som har langvarige plager (over seks uker) etter covid 19 infeksjon.
 • Er i arbeidsfør alder mellom 18 og 67 år.
 • Bosatt i Drammen kommune.

Hvordan kan jeg bli med?

Du kan selv ta direkte kontakt med avdeling Aktivitet og rehabilitering, hvis du ønsker mer informasjon.

 • Telefon til oss er 40 91 70 47 (felles mottak i avd. Aktivitet og rehabilitering)

Gruppesamlingene foregår i lokaler i Landfalløya 78, Drammen.

Fysioterapi

Dersom du sliter med problemer knyttet til fysisk funksjon som:

 • Pustevansker
 • Svak muskulatur

Ta kontakt direkte med fysioterapeuter som kommunene av avtale med.

Sammensatte plager

Dersom du har mer sammensatte plager etter koronasykdom kan de være hjelp å få hos fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.

 • Konsentrasjonsvansker
 • Pusteproblemer

Ta kontakt virksomhet Aktivitet og rehabilitering på:

Les mer om rehabilitering etter Covid-19 på sidene om fysioterapitjenester

Mulige senfølger etter covid 19 og annen infeksjon

 • Utmattelse / fatigue
 • Kognitive utfordringer (hukommelse, konsentrasjon og ordleting)
 • Hodepine
 • Tungpust
 • Svimmelhet
 • Lydsensitivitet
 • Brystsmerter/ hjertebank

Tips og råd i hverdagen

 • Å nå samme nivå som før du ble syk, kan ta lenger tid enn du forventer.
 • Skap balanse mellom aktivitet og hvile gjennom dagen. Medaktivitet mener vi f.eks. jobb, hus og familie, fysisk aktivitet, sosialt. Legg en plan for å fordele belastning.
 • Finn aktiviteter som gir glede og overskudd.
 • Legg en god plan sammen med fastlege og arbeidsgiver slik at du kan finne et balansert nivå (evt. sykmelding) i forhold til jobb.
 • Moderat fysisk aktivitet kan være bra. Husk pauser.
 • Vær snill og tålmodig med deg selv. Gi deg selv tid