Rehabilitering etter korona-sykdom

Noen opplever ettervirkninger etter gjennomgått korona-sykdom. Det kan være utfordringer knyttet til lungefunksjon, konsentrasjon og oppmerksomhet, nevrologiske utfordringer, og noen opplever en utmattelse utover generell slitenhet.

Drammen kommune har to tilbud som kan hjelpe dem som jobber med å komme seg etter koronasykdom. I tillegg til å kontakte fastlegen sin for å få hjelp til rehabilitering, kan du benytte deg av disse tilbudene.

Fysioterapi

Dersom du sliter med problemer knyttet til fysisk funksjon som:

  • Pustevansker
  • Svak muskulatur

Ta kontakt direkte med fysioterapeuter som kommunene av avtale med.

Sammensatte plager

Dersom du har mer sammensatte plager etter koronasykdom kan de være hjelp å få hos fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.

  • Konsentrasjonsvansker
  • Pusteproblemer

Ta kontakt virksomhet Aktivitet og rehabilitering på:

Les mer om rehabilitering etter Covid-19 på sidene om fysioterapitjenester