Registrering til vaksinekø

For bedre å kunne planlegge og handle raskere når vaksinedosene kommer til kommunen, ønsker kommunen en oversikt over hvem som ønsker vaksine og hvem som ikke ønsker vaksine.

Drammen kommune ber nå alle over 18 år å registrere seg.

Vaksineringen og invitasjonen til å registrere seg skjer i tråd med FHIs prioritering av risikogrupper:

Timebestilling for vaksinering

SMSen du mottar med invitasjon til timebestilling forteller hvordan du går fram for å bestille time.

  • SMSene er personlige. Det er bare de som har mottatt SMS fra Drammen kommune som kan bestille time for vaksinering. 
  • Det prioriteres nå etter alder innenfor hver av gruppene, slik at de eldste årskullene inviteres først. 
  • Når du bestiller time, bestiller du for både første og andre dose. Det skal være 12 ukers mellomrom mellom første og andre dose.  
  • Du skal motta bekreftelse på SMS om at du har fått time. På den måten vet du at timen er registrert.