Registrering til vaksinekø

For bedre å kunne planlegge og handle raskere når vaksinedosene kommer til kommunen, ønsker kommunen en oversikt over hvem som ønsker vaksine og hvem som ikke ønsker vaksine.

Drammen kommune ber derfor innbyggere som er blitt kontaktet av kommunen om koronavaksinering om å registrere sitt ønske. Og i tillegg bes de legge inn medisinsk informasjon som er relevant for vaksineutdelingen. 

Det er bare de som har mottatt informasjon fra kommunen og blitt bedt om å registrere seg som skal gjøre dette. 

Vaksineringen og invitasjonen til å registrere seg skjer i tråd med FHIs prioritering av risikogrupper:

Timebestilling for vaksinering

SMSen du mottar med invitasjon til timebestilling forteller hvordan du går fram for å bestille time.

  • SMSene er personlige. Det er bare de som har mottatt SMS fra Drammen kommune som kan bestille time for vaksinering. 
  • Det prioriteres nå etter alder innenfor hver av gruppene, slik at de eldste årskullene inviteres først. Det betyr for eksempel at i gruppen 65-74 år, så inviteres først de på 74 år, deretter de på 73, 72 osv.
  • Ektefeller innen samme prioriteringsgruppe kan bestille time samtidig. Vi minner om at timebestilling da må gjøres 2 ganger, én for hver av ektefellene. 
  • Når du bestiller time, bestiller du for både første og andre dose. Det skal være enten 6 eller 11 ukers mellomrom mellom første og andre dose, avhengig av hvilken vaksinetype du får.
  • Du skal motta bekreftelse på SMS om at du har fått time. På den måten vet du at timen er registrert.