• Johannes Thomassen (fysioterapeut,  Msc. spesialist i idrettsfysioterapi)
  • Olav Amundsen (Manuellterapeut Msc.)
  • Heidi Rhoden (fysioterapeut, videreutdanning i bekkenrelaterte smerter)
  • Siri Sjetne Lund (Manuellterapeut, Msc. spesialist i idrettsfysioterapi)
  • Thor- Magne Eilertsen (manuellterapeut, ultralyddiagnostikk muskel- skjelett)
  • Mats Norum (fysioterapeut, klinisk nevrologisk fysioterapeut)

Nøkkelinformasjon

www.fysiosenteret.no

E-post

Besøksadresse

Stasjonsgata 3
3050 Mjøndalen

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no