Berggården kafé

Berggården kafé er et lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige.

Vi tilbyr:

 • Servering av gratis mat
 • Mulighet for å kunne dusje
 • Mulighet for å vaske klær
 • Utdeling og kondomer
 • Lån av telefon til lege, tannlege og rusinstitusjoner
 • Individuelle samtaler
 • Sårstell
 • Utlevering av rene sprøyter i bytte mot brukte
 • Vaksine mot hepatitt A og B
 • Influensavaksine
 • Graviditetstest
 • Annen helseoppfølgning

Hva kan du forvente av oss

Vi har taushetsplikt om alt som skjer og blir sagt i kafeen, men ved fare for liv og helse, kan denne bli brutt.

Du får informasjon, råd og veiledning etter behov.

Hva vi forventer av deg

 • Det er ikke tillatt å innta noen form for rusmidler i og rundt kafeen.
 • Det er ikke lov å kjøpe, selge eller gi bort gjenstander, narkotiske stoffer, medikamenter eller alkohol.
 • Truende eller aggressiv oppførsel mot gjester eller personalet er ikke tillatt.

Ved bortvising vil politiet alltid bli orientert

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 10–14.30

Besøksadresse

Evjegata 2
3050 Mjøndalen