Energihuset

Energihuset er et aktivitetssenter som er lokalisert i Nedre Storgate 24 i Drammen sentrum. Her har vi fokus på det friske og menneskers ressurser. Dette gjør at brukerne når de selv ønsker, kan få utvidet ansvarsområde på huset. De kan delta i driften som turledere, husverter, på kjøkkenet eller annet.

Brukermedvirkning er en viktig faktor på Energihuset. Brukerne har mulighet for å være med på utforming av tilbudet som gis gjennom deltakelse i brukerforum.

Kurs på Energihuset

Aktiviteter på Energihuset

 • maleklubb
 • turgruppe
 • svømmegruppe
 • sang- og musikkgruppe
 • dugnadskafé
 • strikkekafé
 • brukerstyrt turgruppe
 • kreativt treffsted
 • recoveryverksted

Vi har et eget sommer- og juleprogram, og deltar også i den årlige markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.

De som ikke ønsker å delta i noen av gruppene, kan komme innom og ta en kopp kaffe og delta i sosialt samvær.

Dersom brukere har overskudd og kapasitet til å gi av sin tid til andre, så kan de kontakte Energihusets frivillighetskoordinator for deltakelse i Energibank.

Åpningstider

 • Åpningstider i kafeen: mandag og torsdag 12.00 - 14.00
 • Grupper og kurs gjennomføres i tidsrommet 10.00 til 15.00

Telefon

46 84 42 28
32 04 67 00

Besøksadresse

Nedre Storgate 24
3015 Drammen