Veksthuset

Veksthuset er et aktivitetssenter i Mjøndalen sentrum hvor vi har fokus på det friske og menneskers ressurser. Dette gjør at brukerne kan få et utvidet ansvarsområde på huset. De kan delta i driften som turledere, kaféverter, kjøkkenansvarlige og mer.

Det er ikke nødvendig å bli henvist eller fylle ut søknadsskjema for å komme hit. Vi er vedtaksfrie. Det er likevel ønskelig at du ringer for en avtale før du kommer for å få en god mottakelse. Vi tar imot nye brukere på tirsdager. Det er fint om du ringer mottak først:

  • Tlf: 32 04 67 00

Brukermedvirkning er en viktig faktor på Veksthuset. Du har om du ønsker mulighet for å være med å forme det tilbudet som til enhver tid gis gjennom fora som husstyre, fellesmøter og dialogkonferansen.

Aktiviteter på Veksthuset

  • kreativ gruppe
  • redaksjonsgruppe (fast gruppe)
  • svømmegruppe
  • tur- og opplevelsesgruppe

Vi arrangerer også sommerfest, julebord og grøtfest og er delaktige i den årlige markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, sammen med organisasjonen Mental helse. Vi arranger i tillegg påskelunch, bingo og eventuelt noen kurs.

De som ikke ønsker å delta i noen av gruppene, kan komme innom og ta en kopp kaffe/te og delta i sosialt samvær.

Les mer om tilbudet på Veksthusets egne nettsider

Mental helse Drammen Vest har sine lokaler i Veksthuset

Telefon

91 77 71 38
91 87 1 3 80
97 41 72 08

Besøksadresse

Øvre Tverrgate 6
3050 Mjøndalen