Sorggrupper

Sorg og Omsorg Drammen og omegn er en forening som arbeider uavhengig av livssyn med tiltak til støtte for mennesker i sorg ved samtaler og sorggrupper, opplæring av sorggruppeledere og informasjonsarbeid. Her kan du få støtte og hjelp når du har mistet noen som stod deg nær.Vi tilbyr enkeltsamtaler eller sorggrupper, tilbudet er gratis.

  • Sorggrupper ledes av frivillige som selv har opplevd tap
  • Gruppene består vanligvis av 4 - 8 deltakere som møtes en til to ganger per måned
  • Sorggrupper bygger på gjensidig hjelp og er ikke en form for terapi eller behandling

Brosjyre om sorggrupper

Kontaktinformasjon

Du kan ringe oss på tlf 912 43 210 eller kontakte oss per e-post: sorgogomsorg.drammen@hotmail.no