Villa Fredrikke aktivitetshus

Villa Fredrikke Aktivitetshus er et lavterskel tilbud til personer med demens i mild til moderat fase og til pårørende til personer med demens som er i alle faser av sykdommen.

Aktivitetshuset er et særskilt tilrettelagt tilbud for personer med demens under 65 år.

Informasjonsarbeid er en viktig del av tilbudet, det er enkelt å komme i kontakt med sykepleier for samtale og veiledning.

Tilbudet er gratis men du må betale for mat, drikke og aktiviteter utenfor huset.

Villa Fredrikke er et samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen Sanitetsforening og frivilligheten i Drammen og ligger sentralt plassert på Bragernes.

Tilbud til gjester

 • Viktigheten av å høre til
 • Mulighet til å bruke sine ressurser
 • Turer
 • Shuffleboard
 • Dans og bevegelsesterapi
 • Kunst og kultur
 • God mat i godt lag
 • Hukommelsesstimulerende terapi
 • Samtaler
 • Latter og glede –men også rom for alvor

Velg aktiviteter fra vår månedlige aktivitetsplan

Åpent: Man-tirs, tors-fre 10-14

Aktivitetsprogram

Tilbud til pårørende

 • Deltagelse i sosialt fellesskap med andre i samme situasjon
 • Samtalegrupper en gang i måneden
 • Individuelle samtaler
 • Pårørendeskole

Onsdag er pårørendes dag, ring for en avtale

 

Telefon

40 90 37 32
97 05 48 67
90 58 04 55

Besøksadresse

Amtmand Bangs gt 1
3019 Drammen