Praktisk bistand

Har du vanskelig for å mestre dagliglivets gjøremål i hjemmet? Hjemmehjelp er en tjeneste til personer med ulike helsemessige utfordringer som  har behov for bistand til å mestre praktiske gjøremål i hjemmet.

Hvem kan få hjemmehjelp?

  • Personer som er avhengig av hjelp til dagliglivets nødvendige gjøremål
  • Personer som er avhengig av hjelp til opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål

Hjemmehjelpen utfører disse tjenestene

  • Alminnelig renhold av daglig bruksrom
  • Vindusvask, klesvask og sengetøyskift
  • Hjelp til å bestille matvarer

Hjemmehjelp er en tjeneste du må betale for. Det er utarbeidet kriterier for å få kommunal hjemmehjelp.

Brukervalg 

Drammen kommune har brukervalg for praktisk bistand til rengjøring.

Har du fått innvilget praktisk bistand i form av hjelp til rengjøring, kan du velge om tjenesten skal utføres av kommunen eller en av de private leverandørene.

Du kan velge mellom følgende leverandører: 

Har du spørsmål eller ønsker å bytte leverandør, ta kontakt med Tjenestetildeling og koordinerende enhet på telefon 32 04 55 70 eller på epost til tjeneste@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Søke om helse- og omsorgstjenester (pdf)

Søknaden sendes til Drammen kommune ved Tjenestetildeling og koordinerende enhet, Postboks 7500, 3008 Drammen.